HUK 120 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hukukun Temel İlkeleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 120
Bahar
2
0
2
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin amacı temel hukuk kavramlarını, Türkiye'deki yargı örgütünü ve hukukun kaynaklarını önlisans düzeyinde öğretmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hukukun temel konularına ve terminolojisine hakim olmalarını sağlamak.
  • Öğrencilere diğer hukuk dersleri için önlisans düzeyinde hukuki altyapı sağlamak.
  • Hukuk, adalet ve toplum ilişkisini öğrenmelerini sağlamak.
Tanımı Hukukun temel konularıdır: Toplumsal düzen kuralları, hukukun kaynakları, hukukun dalları, yargı örgütü, dava türleri, hukuk kurallarının uygulanması ve temel hukuki kavramlar.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Toplumsal Düzen Kuralları BİLGİLİ, Fatih, DEMİRKAPI, Ertan, Hukukun Temel Kavramları, 14. Basım, Eylül 2017, ss. 3-13.
2 Hukukun Tanımı & Dalları BİLGİLİ, Fatih, DEMİRKAPI, Ertan, Hukukun Temel Kavramları, 14. Basım, Eylül 2017, ss. 13-32.
3 Hukuk Kurallarının Unsurları & Özellikleri & Hukuk Sistemleri BİLGİLİ, Fatih, DEMİRKAPI, Ertan, Hukukun Temel Kavramları, 14. Basım, Eylül 2017, ss. 33-44.
4 Hukukun Kaynakları BİLGİLİ, Fatih, DEMİRKAPI, Ertan, Hukukun Temel Kavramları, 14. Basım, Eylül 2017, ss. 49-76.
5 Hukuk Kurallarının Uygulanması BİLGİLİ, Fatih, DEMİRKAPI, Ertan, Hukukun Temel Kavramları, 14. Basım, Eylül 2017, ss.81-107.
6 Hak BİLGİLİ, Fatih, DEMİRKAPI, Ertan, Hukukun Temel Kavramları, 14. Basım, Eylül 2017, ss.113-134.
7 Arasınav
8 Hukuki Olay, Fiil ve İşlem Kavramı BİLGİLİ, Fatih, DEMİRKAPI, Ertan, Hukukun Temel Kavramları, 14. Basım, Eylül 2017, ss. 135-152.
9 Dürüstlük, İyiniyet ve İspat Kavramı BİLGİLİ, Fatih, DEMİRKAPI, Ertan, Hukukun Temel Kavramları, 14. Basım, Eylül 2017, ss.153-181.
10 Yargı, İdare Örgütü, Suç ve Ceza BİLGİLİ, Fatih, DEMİRKAPI, Ertan, Hukukun Temel Kavramları, 14. Basım, Eylül 2017, ss.183-227.
11 Kişi Kavramı, Hak ve Fiil Ehliyeti BİLGİLİ, Fatih, DEMİRKAPI, Ertan, Hukukun Temel Kavramları, 14. Basım, Eylül 2017, ss.229-256.
12 Borç Kavramı, Temel Aile Hukuku Bilgisi BİLGİLİ, Fatih, DEMİRKAPI, Ertan, Hukukun Temel Kavramları, 14. Basım, Eylül 2017, ss. 261-276.
13 Temel Miras Hukuku Bilgisi BİLGİLİ, Fatih, DEMİRKAPI, Ertan, Hukukun Temel Kavramları, 14. Basım, Eylül 2017, ss. 279-302.
14 Temel Eşya Hukuku Bilgisi BİLGİLİ, Fatih, DEMİRKAPI, Ertan, Hukukun Temel Kavramları, 14. Basım, Eylül 2017, ss. 305-330.
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

BİLGİLİ, Fatih, DEMİRKAPI, Ertan, Hukukun Temel Kavramları, 14. Basım, Eylül 2017.

 
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
7
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
3
Final / Sözlü Sınav
1
3
    Toplam
124

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Şirket işlemlerinin, muhasebe döngüsü içerisinde ilgili defterelere kaydını, düzeltme ve kapanış kayıtlarını ve finansal tabloları tanıyabilme. X
2 Bankaların ekonomideki fonksiyonunu ve rolünü tartışabilmek X
3 Ticari bankalar tarafından sunulan hizmetlerle iligili ilkeleri ve süreçleri uygulayabilmek X
4 Temel yatırım bilgisini, akademik finansal piyasalar çalışmaları ile birleştirebilmek X
5 Riskleri yönetebilmek ve fırsatlardan yararlanmak için türev piyasalardaki vadeli işlem enstrumanlarını kullanabilmek X
6 İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını değerlendirebilmek için, gelir tablosu ve bilanço başta olmak üzere, finansal tabloları analiz edebilmek X
7 Sigorta ilkelerini, süreçlerini ve ürünlerini tanıyabilmek X
8 Temel hukuk bilgisinin yanında, bankalar kanunu, sigorta kanunu ve sermaye piyasası kanunu hakkında bilgi sahibi olmak X
9 Finansal pazarlama ve satış yeteneklerini kazanabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest