HUK 120 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hukukun Temel İlkeleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 120
Bahar
2
0
2
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Hukukun temel ilke ve kavramları konusunda genel bir anlayış sağlamak
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hukukun genel ilkelerini, Hukuk kurallarının nitelik ve özelliklerini tanır
  • “Hukuk Devleti” kavramını ve önemini anlayabilir
  • Hukuk kurallarının yorumunda kullanılan metodlar hakkında bilgi sahibi olur
  • Kişiler ve aile hukuk sistemini tanır
  • Hukukun alanlarını tanır
  • Türk hukuk sistemi ve yargı organları hakkında bilgi sahibi olur
Tanımı Öğrenci, hukukun temel kavramları, hukuk sistemleri, hak tanımı ve türlerini tanımlayacaktır.\nHukukun temel kavramlarını tanımlar.\nHukuk sistemlerini inceler.\nHak türlerini sınıflandırır.\nHakkın kazanılması, kaybedilmesi, kullanılması ve korunması yöntemlerini belirler.\n

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hukukun temel kavramlarını tanımak Aydın AYBAY, Rona AYBAY, HUKUKA GİRİŞ, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 7. Baskı,2011. İlgili Bölüm,Kemal GÖZLER, HUKUKA GİRİŞ, EKİN YAYINLARI, 2014, 11. Baskı.
2 Hukuk Sistemini İncelemek Aydın AYBAY, Rona AYBAY, HUKUKA GİRİŞ, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 7. Baskı,2011. İlgili Bölüm,Kemal GÖZLER, HUKUKA GİRİŞ, EKİN YAYINLARI, 2014, 11. Baskı.
3 Hak türlerini sınıflandırmak Aydın AYBAY, Rona AYBAY, HUKUKA GİRİŞ, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 7. Baskı,2011. İlgili Bölüm,Kemal GÖZLER, HUKUKA GİRİŞ, EKİN YAYINLARI, 2014, 11. Baskı.
4 Hakkın kazanılması, kaybedilmesi, kullanılması ve korunması yöntemlerini belirlemek Aydın AYBAY, Rona AYBAY, HUKUKA GİRİŞ, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 7. Baskı,2011. İlgili Bölüm,Kemal GÖZLER, HUKUKA GİRİŞ, EKİN YAYINLARI, 2014, 11. Baskı.
5 Kişilik kavramı türleri kazanılması ve kaybedilmesini belirlemek Aydın AYBAY, Rona AYBAY, HUKUKA GİRİŞ, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 7. Baskı,2011. İlgili Bölüm,Kemal GÖZLER, HUKUKA GİRİŞ, EKİN YAYINLARI, 2014, 11. Baskı.
6 Kişiliğe bağlı hak ve ehliyeti belirlemek Aydın AYBAY, Rona AYBAY, HUKUKA GİRİŞ, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 7. Baskı,2011. İlgili Bölüm,Kemal GÖZLER, HUKUKA GİRİŞ, EKİN YAYINLARI, 2014, 11. Baskı.
7 Aile hukuku ve hükümleri analiz etmek Medeni Kanun ilgili hükümleri; uygulama, teori ve ödev,Kemal GÖZLER, HUKUKA GİRİŞ, EKİN YAYINLARI, 2014, 11. Baskı.
8 Arasınav
9 Borç kavramı, borcu doğuran sebepleri sınıflandırmak Borçlar Kanunu ilgili hükümleri; uygulama, teori ve ödev,Kemal GÖZLER, HUKUKA GİRİŞ, EKİN YAYINLARI, 2014, 11. Baskı.
10 Borcun ifası, sona ermesi, temsil işlemleri yapmak Borçlar Kanunu ilgili hükümleri; uygulama, teori ve ödev,Kemal GÖZLER, HUKUKA GİRİŞ, EKİN YAYINLARI, 2014, 11. Baskı.
11 Sözleşme düzenlemek Medeni Kanun ilgili hükümleri; uygulama, teori ve ödev,Kemal GÖZLER, HUKUKA GİRİŞ, EKİN YAYINLARI, 2014, 11. Baskı.
12 Eşya kavramı ve türlerini tanımak Medeni Kanun ilgili hükümleri; uygulama, teori ve ödev,Kemal GÖZLER, HUKUKA GİRİŞ, EKİN YAYINLARI, 2014, 11. Baskı.
13 Eşya, mülkiyet, devir ve rehin işlemleri yapmak İcra ve iflas Kanunu ilgili hükümleri; uygulama, teori ve ödev,Kemal GÖZLER, HUKUKA GİRİŞ, EKİN YAYINLARI, 2014, 11. Baskı.
14 İcra iflas işlemlerini takip etmek İcra ve iflas Kanunu ilgili hükümleri; uygulama, teori ve ödev,Kemal GÖZLER, HUKUKA GİRİŞ, EKİN YAYINLARI, 2014, 11. Baskı.
15 İcra iflas işlemlerini takip etmek
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı Aydın AYBAY, Rona AYBAY, Hukuka Giriş,İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2015, 11. Baskı. Kemal GÖZLER, Bursa, Ekin Yayınevi, 11. Baskı, Ağustos 2014.\n
Diğer Kaynaklar Erhan Adal, Hukukun Temel İlkeleri El Kitabı Yayınevi: Legal, Basım Tarihi: 2012 Eylül, Basım Yeri: İstanbul

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
10
Ödev
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
14
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Şirket işlemlerinin, muhasebe döngüsü içerisinde ilgili defterelere kaydını, düzeltme ve kapanış kayıtlarını ve finansal tabloları tanıyabilme. X
2 Bankaların ekonomideki fonksiyonunu ve rolünü tartışabilmek X
3 Ticari bankalar tarafından sunulan hizmetlerle iligili ilkeleri ve süreçleri uygulayabilmek X
4 Temel yatırım bilgisini, akademik finansal piyasalar çalışmaları ile birleştirebilmek X
5 Riskleri yönetebilmek ve fırsatlardan yararlanmak için türev piyasalardaki vadeli işlem enstrumanlarını kullanabilmek X
6 İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını değerlendirebilmek için, gelir tablosu ve bilanço başta olmak üzere, finansal tabloları analiz edebilmek X
7 Sigorta ilkelerini, süreçlerini ve ürünlerini tanıyabilmek X
8 Temel hukuk bilgisinin yanında, bankalar kanunu, sigorta kanunu ve sermaye piyasası kanunu hakkında bilgi sahibi olmak X
9 Finansal pazarlama ve satış yeteneklerini kazanabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest