BNK 207 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bankacılık İşlemleri I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BNK 207
Güz
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders ile fon arzedenler ve fon talep edenler arasında köprü rolünü oynayan ülkemiz bankalarının taraflar arasındaki ilgili fon akışına aracılık ederken yapmakta oldukları bankacılık işlemleri hakkında bilgi ve beceri kazanımını sağlamak amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bankacılık ve finansal sistemin yapısını ifade edebilir.
  • Bankacılık mevzuatını tanıyabilir.
  • Temel Bankacılık İşlemlerini detaylı olarak açıklayabilir.
  • Banka türlerini ve Bankaların organizasyonel yapısını karşılaştırabilir.
  • Bankalarda Mevduatın ve Kredinin önemini kavrayıp değerlendirebilir.
Tanımı Bu ders Finansal Sistem ve Sistem içerisinde en büyük rolü oynayan Bankaların Tanımı, türleri fonksiyonları, Merkez Bankasının, Ticari Bankaların, Kalkınma ve Yatırım Bankalarının Organizasyonel Yapısı görev ve sorumlukları, Banka Birimlerinin Görevleri, Bankaların Fon ve Kaynak Kullanım alanları, Temel Bankacılık Hizmet ve Ürünleri konularını içermektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Banka ve Bankacılık Kavramları Cumhuriyet dönemi ve günümüz Türk Bankacılığı Banka işlemleri Yard.Doç.Dr.Alptekin Güney Bölüm no 1 Beta Yayınları 2015
2 Bankaların Kuruluşu ve sınıflandırılması Banka İşlemleri Yard.Doç.Dr. Alptekin Güney Bölüm no 1 Beta Yayınları 2015
3 Türkiye’de Merkez Bankacılığı tanımı görev ve yetkileri Teşkilat ve Organları Bağımsızlığının türleri ve ölçümü Banka İşlemleri Yard.Doç.Dr.Alptekin Güney Bölüm no 2 Beta Yayınları 2015
4 Yatırım ve Kalkınma Bankacılığı temel işlevleri organizasyonel yapısı Türkiye’de faaliyet gösteren Yatırım ve Kalkınma Bankaları Banka İşlemleri Yard.Doç.Dr.Alptekin Güney Bölüm no 3 Beta Yayınları 2015
5 Katılım Bankacılığı temel işlevleri Türkiye’de faizsiz Bankacılık Banka İşlemleri Yard.Doç.Dr.Alptekin Güney Bölüm no 4 Beta Yayınları 2015
6 Ticari Bankacılık Günümüz Ticari Bankalarının Temel İşlevleri ve Organizasyonel yapısı Banka İşlemleri Yard.Doç.Dr.Alptekin Güney Bölüm no 5 Beta Yayınları 2015
7 Ara Sınav Ara Sınav
8 Mevduat Tanımı önemi Niteliği, Mevduat ile ilgili Yasal Hükümler Mevduat hesaplarındaTasarruf Yetkisi Banka İşlemleri Yard DoçDr.Alptekin Güney Bölüm no 6 Beta Yayınları 2015
9 Günümüz Bankacılığında Mevduat hesapları türleri ve uygulaması Banka İşlemleri Yard.Doç.Dr.Alptekin Güney Bölüm no 6 Beta Yayınları 2015
10 Havale, Elektonik Fon Transferi (EFT), Kiralık Kasalar Banka İşlemleri Yard.Doç.Dr.Alptekin Güney Bölüm no 6 Beta Yayınları
11 Çek ve Senet işlemleri Banka İşlemleri Yard.Doç.Dr.Alptekin Güney Bölüm no 6 Beta Yayınları 2015
12 Kredi Kartları tanımı özellikleri, sağladığı faydalar, kredi kartı taraflarının dikkat etmesi gereken hususlar Banka İşlemleri Yard.Doç.Dr. Alptekin Güney Bölüm no 10 Beta Yayınları 2015
13 Elektronik Bankacılık İnternet Bankacılığı ve Telefon Bankacılığı Kartları Banka İşlemleri Yard.Doç.Dr.Alptekin Güney Bölün no 10 Beta Yayınları 2015
14 Kredinin tanımı unsurları, türleri Bankacılıkta istihbaratın önemi ve işleyişi Banka İşlemleri Yard.Doç.Dr.Alptekin Güney Bölüm no.7 Beta Yayınları 2015
15 Dönemin Değerlendirilmesi Banka İşlemleri Yard.Doç.Dr.Alptekin Güney Beta Yayınları 2015
16 FİNAL

 

Dersin Kitabı Bankacılık Giriş ve İlkeleri Editör Doç.Dr.Feridun Kaya Beta Yayınları 2015 TBB Eğitim sitesi ttp://www.tbb.bes.org.tr Türkiye İş Bankası Teknik Konular Rehberi Ürünlerimiz Yetenek Yönetimi Bölümü 16.10.2015
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
141

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Şirket işlemlerinin, muhasebe döngüsü içerisinde ilgili defterelere kaydını, düzeltme ve kapanış kayıtlarını ve finansal tabloları tanıyabilme. X
2 Bankaların ekonomideki fonksiyonunu ve rolünü tartışabilmek X
3 Ticari bankalar tarafından sunulan hizmetlerle iligili ilkeleri ve süreçleri uygulayabilmek X
4 Temel yatırım bilgisini, akademik finansal piyasalar çalışmaları ile birleştirebilmek X
5 Riskleri yönetebilmek ve fırsatlardan yararlanmak için türev piyasalardaki vadeli işlem enstrumanlarını kullanabilmek X
6 İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını değerlendirebilmek için, gelir tablosu ve bilanço başta olmak üzere, finansal tabloları analiz edebilmek X
7 Sigorta ilkelerini, süreçlerini ve ürünlerini tanıyabilmek X
8 Temel hukuk bilgisinin yanında, bankalar kanunu, sigorta kanunu ve sermaye piyasası kanunu hakkında bilgi sahibi olmak X
9 Finansal pazarlama ve satış yeteneklerini kazanabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest