BNK 202 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bankacılık Hizmet ve Ürünleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BNK 202
Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencinin bankacılık sistemindeki kuruluşları, bu kuruluşların sundukları hizmet ve ürünleri, bu hizmet ve ürünlerin uygulamasındaki prosedür ve mevuzatları tanıması, kullanabilmesi ve finansal konularda bankacılık ürün ve hizmetleri üzerinde karar verebilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bankacılık sistemindeki kuruluşlar, ticari bankaların sundukları hizmet ve ürünler, bankacılık hizmetlerinde uygulanan prosedür ve hukuki mevzuat hakkında bilgi sahibi olabilecektir
  • Bankacılık hizmet ve ürünlerini kullanabilecektir
  • Finansal konularda, uygun bankacılık hizmet ve ürününe karar verebilecektir
  • Bankacılıkta ödeme ve tahsilat hizmetlerini açıklayabilecektir
  • Bankaların finansal hizmet yatırımlarını açıklayabilecektir
Tanımı Öğrenci, bankacılık sisteminin unsurlarını, sistemi oluşturan kuruluşlar ile sundukları hizmet ve ürünleri ilgili mevzuat ve prosedürler çerçevesinde tanıyacak, edindiği bilgileri kullanarak sunulan hizmet ve ürünler hakkında karar verebilecek, sözkonusu hizmet ve ürünler arasından uygun olanı seçerek kullanabilecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bankacılık sisteminin küresel ve yerel boyutları Kaya, F. ,"Bankacılık Giriş ve İlkeleri",Beta Yayınları,ISBN: 9786053334781(2015). - Bölüm 1
2 Banka türlerive Merkez Bankaları Kaya, F. ,"Bankacılık Giriş ve İlkeleri",Beta Yayınları,ISBN: 9786053334781(2015). - Bölüm 1
3 Yatırım ve Kalkınma Bankaları Kaya, F. ,"Bankacılık Giriş ve İlkeleri",Beta Yayınları,ISBN: 9786053334781(2015). - Bölüm 1
4 Ticari Bankalar ve türleri Kaya, F. ,"Bankacılık Giriş ve İlkeleri",Beta Yayınları,ISBN: 9786053334781(2015). - Bölüm 2
5 Mevduat, türleri, işleyiş kuralları Kaya, F. ,"Bankacılık Giriş ve İlkeleri",Beta Yayınları,ISBN: 9786053334781(2015). - Bölüm 2
6 Mevduatla bağlantılı bankacılık işlem ve araçları Kaya, F. ,"Bankacılık Giriş ve İlkeleri",Beta Yayınları,ISBN: 9786053334781(2015). - Bölüm 2
7 Krediler ve genel tür ve yapıları Kaya, F. ,"Bankacılık Giriş ve İlkeleri",Beta Yayınları,ISBN: 9786053334781(2015). - Bölüm 2
8 Arasınav Final
9 Bankacılıkta saklama Hizmetleri I Kaya, F. ,"Bankacılık Giriş ve İlkeleri",Beta Yayınları,ISBN: 9786053334781(2015). - Bölüm 3
10 Bankacılıkta saklama Hizmetleri II Kaya, F. ,"Bankacılık Giriş ve İlkeleri",Beta Yayınları,ISBN: 9786053334781(2015). - Bölüm 3
11 Bankacılıkta saklama Hizmetleri III Kaya, F. ,"Bankacılık Giriş ve İlkeleri",Beta Yayınları,ISBN: 9786053334781(2015). - Bölüm 3
12 Bankacılıkta ödeme ve tahsilat hizmetleri Kaya, F. ,"Bankacılık Giriş ve İlkeleri",Beta Yayınları,ISBN: 9786053334781(2015). - Bölüm 4
13 Bankacılıkta Garanti Hizmetleri. Bankacılıkta Bilgilendirme ve Belgelendirme Kaya, F. ,"Bankacılık Giriş ve İlkeleri",Beta Yayınları,ISBN: 9786053334781(2015). - Bölüm 4
14 Bankaların finansal yatırım hizmetleri Kaya, F. ,"Bankacılık Giriş ve İlkeleri",Beta Yayınları,ISBN: 9786053334781(2015). - Bölüm 5
15 Kredi kartları. Kaya, F. ,"Bankacılık Giriş ve İlkeleri",Beta Yayınları,ISBN: 9786053334781(2015). - Bölüm 6
16 Final Final

 

Dersin Kitabı

Kaya, F. ,"Bankacılık Giriş ve İlkeleri",Beta Yayınları,ISBN: 9786053334781(2015).

Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
1
30
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
1
7
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
30
Final / Sözlü Sınav
1
60
    Toplam
148

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Şirket işlemlerinin, muhasebe döngüsü içerisinde ilgili defterelere kaydını, düzeltme ve kapanış kayıtlarını ve finansal tabloları tanıyabilme. X
2 Bankaların ekonomideki fonksiyonunu ve rolünü tartışabilmek X
3 Ticari bankalar tarafından sunulan hizmetlerle iligili ilkeleri ve süreçleri uygulayabilmek X
4 Temel yatırım bilgisini, akademik finansal piyasalar çalışmaları ile birleştirebilmek X
5 Riskleri yönetebilmek ve fırsatlardan yararlanmak için türev piyasalardaki vadeli işlem enstrumanlarını kullanabilmek X
6 İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını değerlendirebilmek için, gelir tablosu ve bilanço başta olmak üzere, finansal tabloları analiz edebilmek X
7 Sigorta ilkelerini, süreçlerini ve ürünlerini tanıyabilmek X
8 Temel hukuk bilgisinin yanında, bankalar kanunu, sigorta kanunu ve sermaye piyasası kanunu hakkında bilgi sahibi olmak X
9 Finansal pazarlama ve satış yeteneklerini kazanabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest