BNK 132 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bankacılıkta Risk Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BNK 132
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin bankaların iş çevrimleri göz önünde bulundurarak ve bankaların sahip oldukları kredi-mevduat, piyasa, sistematik ve sistematik olmayan risklerini tespit ederek analiz yapmaları hedeflenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Riskin tanımı yapabilir
  • Bankacılık sektöründeki temel riskleri analiz edebilir
  • Risk analizlerini uygulayabilir
  • Sektörün finansal analizini bilançolar üzerinden yapabilir
  • Finansal riskin yönetilmesi için gerekli araçları bilir
Tanımı Bankacılık sektörünün etkileyen risk faktörleri analizi ve risk faktörlerinin etkileşimi analiz etmek

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Riskin tanımı ve risk çeşitleri Bankacılıkta Risk Yönetimi -Risk Matrisi Uygulaması Ahmet Yarız
2 Türkiye’de Bankacılık Sektörü Bankacılıkta Risk Yönetimi -Risk Matrisi Uygulaması Ahmet Yarız
3 Türkiye’de Bankacılık Sektörü Bankacılıkta Risk Yönetimi -Risk Matrisi Uygulaması Ahmet Yarız
4 Bankacılık Sektöründeki Temel Riskler Bankacılıkta Risk Yönetimi -Risk Matrisi Uygulaması Ahmet Yarız
5 Bankacılık Sektöründeki Temel Riskler Bankacılıkta Risk Yönetimi -Risk Matrisi Uygulaması Ahmet Yarız
6 Risk Analizi Bankacılıkta Risk Yönetimi -Risk Matrisi Uygulaması Ahmet Yarız
7 Risk Analizi Bankacılıkta Risk Yönetimi -Risk Matrisi Uygulaması Ahmet Yarız
8 BASEL I-II-III Bankacılıkta Risk Yönetimi -Risk Matrisi Uygulaması Ahmet Yarız
9 BASEL I-II-III Bankacılıkta Risk Yönetimi -Risk Matrisi Uygulaması Ahmet Yarız
10 BASEL I-II-III Bankacılıkta Risk Yönetimi -Risk Matrisi Uygulaması Ahmet Yarız
11 BASEL I-II-III Bankacılıkta Risk Yönetimi -Risk Matrisi Uygulaması Ahmet Yarız
12 Risk Yönetimi Uygulamaları Bankacılıkta Risk Yönetimi -Risk Matrisi Uygulaması Ahmet Yarız
13 Risk Yönetimi Uygulamaları Bankacılıkta Risk Yönetimi -Risk Matrisi Uygulaması Ahmet Yarız
14 Risk Yönetimi Uygulamaları Bankacılıkta Risk Yönetimi -Risk Matrisi Uygulaması Ahmet Yarız
15 Risk Yönetimi Uygulamaları Bankacılıkta Risk Yönetimi -Risk Matrisi Uygulaması Ahmet Yarız
16 FİNAL Bankacılıkta Risk Yönetimi -Risk Matrisi Uygulaması Ahmet Yarız

 

Dersin Kitabı Bankacılıkta Risk Yönetimi -Risk Matrisi Uygulaması, Ahmet YARIZ
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
1
30
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
1
8
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Şirket işlemlerinin, muhasebe döngüsü içerisinde ilgili defterelere kaydını, düzeltme ve kapanış kayıtlarını ve finansal tabloları tanıyabilme. X
2 Bankaların ekonomideki fonksiyonunu ve rolünü tartışabilmek X
3 Ticari bankalar tarafından sunulan hizmetlerle iligili ilkeleri ve süreçleri uygulayabilmek X
4 Temel yatırım bilgisini, akademik finansal piyasalar çalışmaları ile birleştirebilmek X
5 Riskleri yönetebilmek ve fırsatlardan yararlanmak için türev piyasalardaki vadeli işlem enstrumanlarını kullanabilmek X
6 İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını değerlendirebilmek için, gelir tablosu ve bilanço başta olmak üzere, finansal tabloları analiz edebilmek X
7 Sigorta ilkelerini, süreçlerini ve ürünlerini tanıyabilmek X
8 Temel hukuk bilgisinin yanında, bankalar kanunu, sigorta kanunu ve sermaye piyasası kanunu hakkında bilgi sahibi olmak X
9 Finansal pazarlama ve satış yeteneklerini kazanabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest