MISL 101 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İşletme I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MISL 101
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin genel işletmecilik kavram ve konularını öğrenmesi ve işletmecilik uygulamalarını anlayabilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İşletme ile ilgili güncel bir terminolojiyi kullanabilecek ve işletme ile ilgili temel kavramları ifade edebelecek
  • İşletmeleri farklı kriterlere göre sınıflayabilecek
  • İşletme gelir ve giderlerini açıklayabilecek ve işletmelerin başa baş noktalarını hesaplayabilecek
  • İşletme fonksiyonlarını ifade edebilecek
  • İşletmelerin yönetimi ile ilgili temel bilgileri ifade edebilecek
  • İşletmelerin topluma fayda sağlama kavramını ve sosyal sorumluluk kavramını açıklayabilecektir.
Ders Tanımı “İşletme 1” dersi, işletmelerin temel kavramlarını, fonksiyonlarını gelişen dünya düzeni ve dünya ekonomisi çerçevesinde öğrenciye veren temel bir ders niteliğindedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanımı, Tanışma, Ders İçeriği Açıklaması Bölüm 1, Genel İşletme, M. Şerif Şimşek ve Adnan Çelik Bölüm 1, Modern İşletmecilik, İsmet Mucuk
2 Temel İşletmecilik Kavramları, İşletmeciliğin Tarihsel Gelişimi ve Diğer Bilim Dalları ile İlişkisi Bölüm 1, Genel İşletme, M. Şerif Şimşek ve Adnan Çelik Bölüm 1, Modern İşletmecilik, İsmet Mucuk
3 İşletmenin Amaçları, Çevresi ve Sınıflandırılması Bölüm 2, Genel İşletme, M. Şerif Şimşek ve Adnan Çelik Bölüm 2-3, Modern İşletmecilik, İsmet Mucuk
4 İşletmenin Kuruluşu, Yer Seçimi Bölüm 3, Genel İşletme, M. Şerif Şimşek ve Adnan Çelik Bölüm 5-7, Modern İşletmecilik, İsmet Mucuk
5 İşletmenin Maliyetleri, Gelirleri ve Performansı Bölüm 4-5-6, Genel İşletme, M. Şerif Şimşek ve Adnan Çelik Bölüm 6, Modern İşletmecilik, İsmet Mucuk
6 Başa Baş Noktası Bölüm 4-5-6, Genel İşletme, M. Şerif Şimşek ve Adnan Çelik Bölüm 6, Modern İşletmecilik, İsmet Mucuk
7 İşletmenin Yönetim ve Tedarik Fonksiyonu – ARA SINAV Bölüm 7-8, Genel İşletme, M. Şerif Şimşek ve Adnan Çelik Bölüm 8, Modern İşletmecilik, İsmet Mucuk
8 İşletmenin Yönetim ve Tedarik Fonksiyonu Bölüm 7-8, Genel İşletme, M. Şerif Şimşek ve Adnan Çelik Bölüm 8, Modern İşletmecilik, İsmet Mucuk
9 İşletmenin Üretim Fonksiyonu Bölüm 9, Genel İşletme, M. Şerif Şimşek ve Adnan Çelik Bölüm 9, Modern İşletmecilik, İsmet Mucuk
10 İşletmenin Pazarlama Fonksiyonu Bölüm 10, Genel İşletme, M. Şerif Şimşek ve Adnan Çelik Bölüm 10, Modern İşletmecilik, İsmet Mucuk
11 İşletmenin Pazarlama Fonksiyonu Bölüm 10, Genel İşletme, M. Şerif Şimşek ve Adnan Çelik Bölüm 10, Modern İşletmecilik, İsmet Mucuk
12 İşletmenin Finansman ve Muhasebe Fonksiyonu Bölüm 11-12, Genel İşletme, M. Şerif Şimşek ve Adnan Çelik Bölüm 11, Modern İşletmecilik, İsmet Mucuk
13 İşletmenin Halkla İlişkiler Fonksiyonu- İşletmenin İnsan Kaynaklar Fonksiyonu Bölüm 13-14-15, Genel İşletme, M. Şerif Şimşek ve Adnan Çelik Bölüm 12-13-14, Modern İşletmecilik, İsmet Mucuk
14 Sunumlar Teorik Anlatım
15 Dersin Gözden Geçirilmesi Sunum
16 Final Final

 

Ders Kitabı
  • Prof.Dr. Muazzez Babacan, Editör, İlkeler ve İşlevlerle İşletme, Detay Yayıncılık. ISBN: 6055437909.
  • Prof.Dr. M. Şerif  Şimşek, Prof.Dr.Adnan Çelik, Genel İşletme, Eğitim Akademi. ISBN: 9758890590.
  • Prof.Dr. İsmet Mucuk, Modern İşletmecilik, Türkmen Kitabevi, 2016, İstanbul. ISBN: 9757337552.
Önerilen Okumalar/Materyaller

Derste İşlenen Konuların Sunumları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
3
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
10
Final Sınavı
1
20
    Toplam
132

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ekonominin temel kavramlarını, genel işleyişini, sistemin unsurlarının birbirleriyle ilişkilerini analiz ederek ekonomik olguları açıklar.

2

Bankacılık ve Sigortacılık hizmeti veren kuruluşların ekonomik sistem içerisindeki rolünü, önemini ve fonksiyonlarını tartışır.

3

Bankacılık ve Sigortacılık hizmeti veren kurumların türlerini göz önünde bulundurarak, bu kurumların sunduğu hizmet ve ürünlerle ilgili ilke ve yöntemleri uygular.

4

Finansal sistemin önemli bir unsuru olan risk faktörünü tanımlar ve söz konusu riski yönetir veya fırsatlardan yararlanmak için finansal araçları kullanır.

5

Finansal ürünlerin pazarlaması ve satışı konusunda gerekli yetenekleri geliştirir.

6

Temel hukuk bilgisinin yanında, bankalar kanunu, sigorta kanunu ve sermaye piyasası kanunları ile kambiyo mevzuatı hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.

7

İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını değerlendirebilmek için, gelir tablosu ve bilanço başta olmak üzere, finansal tabloları analiz eder, bunun yanında şirket işlemlerinin muhasebe döngüsü içerisinde ilgili defterlere kaydını, düzeltme ve kapanış kayıtlarını gerçekleştirir.

X
8

Mesleki problemlerin çözümü için gerekli olan analitik düşünme becerisini geliştirerek, matematik ve mantık kurallarını uygular.

9

Mesleki etik, hesapverebilirlik ve sorumluluk ilkelerine dayalı kararlar alır.

X
10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

11

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olur ve bu beceriyi çalışma ortamında kullanır.

X
12

Alanı ve alandışı gelişmeleri yakından takip ederek, sosyal ve akademik yönden geniş bir bakış açısı geliştirir.

13

Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest