MEKO 102 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Makro Ekonomi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MEKO 102
Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersle öğrencinin giriş düzeyinde mikro ve piyasa ekonomisi bilgilerini vermek ve çeşitli ekonomik yaklaşımları analiz edebilecek yeteneklerini geliştirmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel makroekonomi ilkelerini, makroekonomik değişkenleri ve ölçümlerini açıklayabilecek
  • Milli gelir, işsizlik, bütçe açığı, para arzı, faiz oranı ve ticaret açığı gibi değişkenleri açıklayabilecek
  • Para ve maliye politikalarının ekonomi üzüerindeki etkilerini açıklayabilecek
  • Paranın fonksiyonlarını ve para arzı ölçümlerini açıklayabilecek
  • Uluslararası ekonomik ve finansal ilişkilerin ekonomi üzerindeki etkilerini açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste Makro-ekonomik terimler ile işsizlik ve milli gelir ana başlıklarında genel ekonomik konjonktür anlatılmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma – Makro Ekonominin Kapsamı Kaynak 1 – Bölüm 14, Kaynak 2 – Bölüm 1, Kaynak 3 – Bölüm 1
2 Milli Gelir Hesaplama Yöntemleri Kaynak 1 – Bölüm 14-15, Kaynak 2 – Bölüm 2, Kaynak 3 – Bölüm 2
3 İstihdam ve İşsizlik Kaynak 1 – Bölüm 20, Kaynak 2 – Bölüm 3, Kaynak 3 – Bölüm 4
4 Enflasyon Kaynak 1 – Bölüm 19, Kaynak 2 – Bölüm 3-9, Kaynak 3 – Bölüm 3
5 Para ve Para Piyasası Kaynak 1 – Bölüm 17-18, Kaynak 2 – Bölüm 8, Kaynak 3 – Bölüm 17-18
6 Toplam Talep ve Toplam Arz Kaynak 1 – Bölüm 14-15, Kaynak 2 – Bölüm 4, Kaynak 3 – Bölüm 9-11
7 Ara Sınav Ara Sınav
8 Faiz Oranı ve Fiyatlar İlişkisi Kaynak 1 – Bölüm 19, Kaynak 2 – Bölüm 8, Kaynak 3 – Bölüm 5
9 Para ve Maliye Politikaları Kaynak 1 – Bölüm 22, Kaynak 2 – Bölüm 6, Kaynak 3 – Bölüm 8-11-19
10 Ödemeler Dengesi Kaynak 1 – Bölüm 25, Kaynak 2 – Bölüm 11, Kaynak 3 – Bölüm 5-13-20
11 Uluslararası Ekonomik İlişkiler (Dış Ticaret) Kaynak 1 – Bölüm 24, Kaynak 2 – Bölüm 10
12 Uluslararası Finansal İlişkiler (Döviz Piyasası) Kaynak 1 – Bölüm 25, Kaynak 2 – Bölüm 11, Kaynak 3 – Bölüm 5-14
13 Ekonomik Büyüme/Kalkınma ve Dalgalanmalar Kaynak 1 – Bölüm 21-22-23, Kaynak 2 – Bölüm 21-23, Kaynak 3 – Bölüm 5-14
14 Alternatif Makroekonomik Modeller Kaynak 1 – Bölüm 26, Kaynak 2 – Bölüm 12, Kaynak 3 – Bölüm 10-21-22-23
15 Dönemin gözden geçirilmesi Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Final

 

Dersin Kitabı

Kaynak 1: İktisadın ABC’si, Prof.Dr. M.İlker Parasız, 2015, ISBN: 9757763468.

Kaynak 2: Meslek Yüksek Okulları İçin Makroiktisat, Prof.Dr.Tümay Ertek, 2018, ISBN: 6052421222.

Kaynak 3: Makro İktisat, Erdal M.Ünsal, 2017, ISBN: 9944668163.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Öğretim Görevlisi Ders Notları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
118

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Şirket işlemlerinin, muhasebe döngüsü içerisinde ilgili defterelere kaydını, düzeltme ve kapanış kayıtlarını ve finansal tabloları tanıyabilme.
2 Bankaların ekonomideki fonksiyonunu ve rolünü tartışabilmek X
3 Ticari bankalar tarafından sunulan hizmetlerle iligili ilkeleri ve süreçleri uygulayabilmek X
4 Temel yatırım bilgisini, akademik finansal piyasalar çalışmaları ile birleştirebilmek X
5 Riskleri yönetebilmek ve fırsatlardan yararlanmak için türev piyasalardaki vadeli işlem enstrumanlarını kullanabilmek
6 İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını değerlendirebilmek için, gelir tablosu ve bilanço başta olmak üzere, finansal tabloları analiz edebilmek
7 Sigorta ilkelerini, süreçlerini ve ürünlerini tanıyabilmek
8 Temel hukuk bilgisinin yanında, bankalar kanunu, sigorta kanunu ve sermaye piyasası kanunu hakkında bilgi sahibi olmak
9 Finansal pazarlama ve satış yeteneklerini kazanabilmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest