MEKO 101 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mikro Ekonomi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MEKO 101
Güz
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersle öğrenciye giriş düzeyinde mikro ve piyasa ekonomisi bilgilerini vermek ve öğrencinin çeşitli ekonomik yaklaşımları analiz edebilecek yeteneklerini geliştirmek amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ekonominin temel özelliklerini açıklayabilecek,
  • Tüketici davranışlarını analiz edebilecek,
  • Üretici davranışlarını analiz edebilecek,
  • Piyasa dengesindeki değişmeleri ifade edebilecek,
  • Piyasa yapısına ilişkin farklılıkları ayırt edebilecektir.
Ders Tanımı Öğrenci, ekonominin temel kavramlarını ifade edebilecek, ekonomik analiz yöntemleri uygulayabilecek ve ekonomik sistemlerin özelliklerini analiz edebileceklerdir.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanımı, Tanışma, Ders İçeriği Hakkında Ekonomi Nedir? Ne İşe Yarar? Bölüm 1, Güncel Örneklerle Mikro Ekonomi, Dr.Mahfi Eğilmez, 2017, ISBN: 9751416902
2 Piyasa Ekonomisine Genel Bir Bakış Bölüm 1-2, Güncel Örneklerle Mikro Ekonomi, Dr.Mahfi Eğilmez, 2017, ISBN: 9751416902
3 Fiyat Mekanizması: Talep, Arz ve Fiyat Bölüm 3, Güncel Örneklerle Mikro Ekonomi, Dr.Mahfi Eğilmez, 2017, ISBN: 9751416902
4 Esneklikler - Devletin Fiyat Kontrolü Bölüm 3, Güncel Örneklerle Mikro Ekonomi, Dr.Mahfi Eğilmez, 2017, ISBN: 9751416902
5 Tüketici Davranışı Teorisi Bölüm 4, Güncel Örneklerle Mikro Ekonomi, Dr.Mahfi Eğilmez, 2017, ISBN: 9751416902
6 Üretim ve Maliyetler Bölüm 5, Güncel Örneklerle Mikro Ekonomi, Dr.Mahfi Eğilmez, 2017, ISBN: 9751416902
7 Üretim ve Maliyetler Bölüm 5, Güncel Örneklerle Mikro Ekonomi, Dr.Mahfi Eğilmez, 2017, ISBN: 9751416902
8 Piyasa Dengesi / ARA SINAV Bölüm 6, Güncel Örneklerle Mikro Ekonomi, Dr.Mahfi Eğilmez, 2017, ISBN: 9751416902
9 Tam Rekabet Piyasası ve Görünmez El Bölüm 7, Güncel Örneklerle Mikro Ekonomi, Dr.Mahfi Eğilmez, 2017, ISBN: 9751416902
10 Monopol Piyasası Bölüm 7, Güncel Örneklerle Mikro Ekonomi, Dr.Mahfi Eğilmez, 2017, ISBN: 9751416902
11 Monopolcü Rekabet – Oligopol Piyasası Bölüm 7, Güncel Örneklerle Mikro Ekonomi, Dr.Mahfi Eğilmez, 2017, ISBN: 9751416902
12 Faktör Piyasaları ve Gelir Dağılımı Bölüm 8, Güncel Örneklerle Mikro Ekonomi, Dr.Mahfi Eğilmez, 2017, ISBN: 9751416902
13 Devletin Piyasalara Müdahalesi ve Vergilendirme Bölüm 9, Güncel Örneklerle Mikro Ekonomi, Dr.Mahfi Eğilmez, 2017, ISBN: 9751416902
14 ÖDEVLER - SUNUMLAR -
15 ÖDEVLER - SUNUMLAR
16 FİNAL

 

Dersin Kitabı

Ders Kitabı: Güncel Örneklerle Mikroekonomi – Dr.Mahfi Eğilmez, 2017, ISBN: 9751416902.

İlave Kaynak (Ödev İçin): Örneklerle Kolay Ekonomi – Dr.Mahfi Eğilmez, 2018, ISBN: 978-9751416117.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Derste İşlenen Konuların Sunumları ve Diğer Ders Notları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
14
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
16
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Şirket işlemlerinin, muhasebe döngüsü içerisinde ilgili defterelere kaydını, düzeltme ve kapanış kayıtlarını ve finansal tabloları tanıyabilme.
2 Bankaların ekonomideki fonksiyonunu ve rolünü tartışabilmek X
3 Ticari bankalar tarafından sunulan hizmetlerle iligili ilkeleri ve süreçleri uygulayabilmek
4 Temel yatırım bilgisini, akademik finansal piyasalar çalışmaları ile birleştirebilmek X
5 Riskleri yönetebilmek ve fırsatlardan yararlanmak için türev piyasalardaki vadeli işlem enstrumanlarını kullanabilmek
6 İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını değerlendirebilmek için, gelir tablosu ve bilanço başta olmak üzere, finansal tabloları analiz edebilmek
7 Sigorta ilkelerini, süreçlerini ve ürünlerini tanıyabilmek
8 Temel hukuk bilgisinin yanında, bankalar kanunu, sigorta kanunu ve sermaye piyasası kanunu hakkında bilgi sahibi olmak
9 Finansal pazarlama ve satış yeteneklerini kazanabilmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest