Ders İçerikleri - Bankacılık ve Sigortacılık (Türkçe) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

MESLEK YÜKSEKOKULU

Bankacılık ve Sigortacılık (Türkçe)

ING 102 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İngilizce II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ING 102
Bahar
3
0
3
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
-
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı ING 102 dersinin amacı öğrencilere başlangıç üstü dil (A1-A2) düzeyinde dil becerileri kazandırmaktır. Güz dönemi sonunda öğrencilerin şimdiki zaman, geniş zaman ve geçmiş zamanı anlamaları ve iletişim ortamında kullanmaları beklenmektedir. Bunun yanısıra gözden geçirme ve tarama yöntemlerini kullanarak seviyelerine uygun metinleri okuyup anlamaları, verilen bir konu ile ilgili 100-120 kelimelik bir paragraf yazmaları hedeflenmektedir.Yazdıkları paragraflarda bir yeri, bir nesneyi ya da bir kişiyi tasvir etmeleri gerektimektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler;
  • Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; Basit konular hakkında iletişim kurup ve tanıdık konularda bilgi alışverişinde bulunabilecek,
  • Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; basit konular hakkında iletişim kurup ve tanıdık konularda bilgi alışverişinde bulunabilecek,
  • kısa ve basit metinleri okuyup ve anlayıp ve belirli bilgi taraması yapabilecek,
Ders Tanımı Temel dil becerileri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bütünleşik olarak başlangıç düzeyinde veren zorunlu İngilizce dersidir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş - Have a nice weekend! English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert sayfa: 42-43 978-0-19-402980-3
2 Lights, camera, action! - What's the date? English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert sayfa: 48-49 978-0-19-402980-3
3 Can I park here? English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert sayfa: 44-45-46 978-0-19-402980-3
4 I love cooking - Revise & Check English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert sayfa: 50-51-52-53 978-0-19-402980-3
5 Everything is fine! English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert sayfa: 54-55 978-0-19-402980-3
6 Working undercover English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert sayfa: 56-57 978-0-19-402980-3
7 Practical English 5 English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert sayfa: 58-59 978-0-19-402980-3
8 Room with a view English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert sayfa: 60-61 978-0-19-402980-3
9 Practical English 6 - Ara sınav English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert sayfa: 70-71 978-0-19-402980-3
10 Where were you? - Revise & Check English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert sayfa: 62-63-64-65 978-0-19-402980-3
11 A new life in the USA English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert sayfa: 66-67 978-0-19-402980-3
12 How was your day? English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert sayfa: 68-69 978-0-19-402980-3
13 Strangers on a train - Revise the past English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert sayfa: 72-73-74-75 978-0-19-402980-3
14 Writing Practice
15 Dönemin gözden geçirilmesi End of course test
16 Final

 

Ders Kitabı

English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert ISBN: 978-0-19-402980-3

Önerilen Okumalar/Materyaller

English File Beginner Workbook with Key / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert ISBN: 978-0-19-403116-5

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
16
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
6
6
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
10
10
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ekonominin temel kavramlarını, genel işleyişini, sistemin unsurlarının birbirleriyle ilişkilerini analiz ederek ekonomik olguları açıklar.

2

Bankacılık ve Sigortacılık hizmeti veren kuruluşların ekonomik sistem içerisindeki rolünü, önemini ve fonksiyonlarını tartışır.

3

Bankacılık ve Sigortacılık hizmeti veren kurumların türlerini göz önünde bulundurarak, bu kurumların sunduğu hizmet ve ürünlerle ilgili ilke ve yöntemleri uygular.

4

Finansal sistemin önemli bir unsuru olan risk faktörünü tanımlar ve söz konusu riski yönetir veya fırsatlardan yararlanmak için finansal araçları kullanır.

5

Finansal ürünlerin pazarlaması ve satışı konusunda gerekli yetenekleri geliştirir.

6

Temel hukuk bilgisinin yanında, bankalar kanunu, sigorta kanunu ve sermaye piyasası kanunları ile kambiyo mevzuatı hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.

7

İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını değerlendirebilmek için, gelir tablosu ve bilanço başta olmak üzere, finansal tabloları analiz eder, bunun yanında şirket işlemlerinin muhasebe döngüsü içerisinde ilgili defterlere kaydını, düzeltme ve kapanış kayıtlarını gerçekleştirir.

8

Mesleki problemlerin çözümü için gerekli olan analitik düşünme becerisini geliştirerek, matematik ve mantık kurallarını uygular.

9

Mesleki etik, hesapverebilirlik ve sorumluluk ilkelerine dayalı kararlar alır.

10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

X
11

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olur ve bu beceriyi çalışma ortamında kullanır.

12

Alanı ve alandışı gelişmeleri yakından takip ederek, sosyal ve akademik yönden geniş bir bakış açısı geliştirir.

13

Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.