HUK 120 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hukukun Temel İlkeleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 120
Bahar
2
0
2
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı temel hukuk kavramlarını, Türkiye'deki yargı örgütünü ve hukukun kaynaklarını önlisans düzeyinde öğretmektir ve genel bir hukuk anlayışı geliştirmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hukukun temel kavramlarını, hukukun dallarını ve ilkelerini tanımlayabilir.
  • Temel hukuk kurallarını ve hukuk kurallarının uygulanmasını açıklayabilir.
  • Hukuk, adalet ve toplum ilişkisini tartışabilir.
  • Yargı örgütünü açıklayabilir.
  • Hukukun kaynaklarını sınıflandırabilir.
Ders Tanımı Hukukun temel konularıdır: Toplumsal düzen kuralları, hukukun kaynakları, hukukun dalları, yargı örgütü, dava türleri, hukuk kurallarının uygulanması ve temel hukuki kavramlar.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Toplumsal Düzen Kuralları BİLGİLİ, Fatih, DEMİRKAPI, Ertan, Hukukun Temel Kavramları, 15. Basım, Ekim 2018, ss. 3-13.
2 Hukukun Tanımı & Dalları BİLGİLİ, Fatih, DEMİRKAPI, Ertan, Hukukun Temel Kavramları, 15. Basım, Ekim 2018, ss. 13-32.
3 Hukuk Kurallarının Unsurları & Özellikleri & Hukuk Sistemleri BİLGİLİ, Fatih, DEMİRKAPI, Ertan, Hukukun Temel Kavramları, 15. Basım, Ekim 2018, ss. 33-44.
4 Hukukun Kaynakları BİLGİLİ, Fatih, DEMİRKAPI, Ertan, Hukukun Temel Kavramları, 15. Basım, Ekim 2018, ss. 49-76.
5 Hukuk Kurallarının Uygulanması BİLGİLİ, Fatih, DEMİRKAPI, Ertan, Hukukun Temel Kavramları, 15. Basım, Ekim 2018, ss.81-107.
6 Hak BİLGİLİ, Fatih, DEMİRKAPI, Ertan, Hukukun Temel Kavramları, 15. Basım, Ekim 2018, ss.113-134.
7 Arasınav
8 Hukuki Olay, Fiil ve İşlem Kavramı BİLGİLİ, Fatih, DEMİRKAPI, Ertan, Hukukun Temel Kavramları, 15. Basım, Ekim 2018, ss. 135-152.
9 Dürüstlük, İyiniyet ve İspat Kavramı BİLGİLİ, Fatih, DEMİRKAPI, Ertan, Hukukun Temel Kavramları, 15. Basım, Ekim 2018, ss.153-181.
10 Yargı, İdare Örgütü, Suç ve Ceza BİLGİLİ, Fatih, DEMİRKAPI, Ertan, Hukukun Temel Kavramları, 15. Basım, Ekim 2018, ss.183-227.
11 Kişi Kavramı, Hak ve Fiil Ehliyeti BİLGİLİ, Fatih, DEMİRKAPI, Ertan, Hukukun Temel Kavramları, 15. Basım, Ekim 2018, ss.229-256.
12 Borç Kavramı, Temel Aile Hukuku Bilgisi BİLGİLİ, Fatih, DEMİRKAPI, Ertan, Hukukun Temel Kavramları, 15. Basım, Ekim 2018, ss. 261-276.
13 Temel Miras Hukuku Bilgisi BİLGİLİ, Fatih, DEMİRKAPI, Ertan, Hukukun Temel Kavramları, 15. Basım, Ekim 2018, ss. 279-302.
14 Temel Eşya Hukuku Bilgisi BİLGİLİ, Fatih, DEMİRKAPI, Ertan, Hukukun Temel Kavramları, 15. Basım, Ekim 2018, ss. 305-330.
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

BİLGİLİ, Fatih, DEMİRKAPI, Ertan, Hukukun Temel Kavramları, 15. Basım, Ekim 2018.

 
Önerilen Okumalar/Materyaller

GÖZLER, Kemal, Hukukun Temel Kavramları,16. Baskı, Ağustos 2018.
BOZKURT, Enver, Hukukun Temel Kavramları, 13. Baskı, Eylül 2018.
KAYAR, İsmail, ÜZÜLMEZ, İlhan, Hukukun Temel Kavramları, 11.  Baskı, Ağustos 2018.
KALABALIK,Halil, Temel Hukuk Pratik Çalışmalar, Ağustos 2015

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
14
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Şirket işlemlerinin, muhasebe döngüsü içerisinde ilgili defterelere kaydını, düzeltme ve kapanış kayıtlarını ve finansal tabloları tanıyabilme. X
2 Bankaların ekonomideki fonksiyonunu ve rolünü tartışabilmek X
3 Ticari bankalar tarafından sunulan hizmetlerle iligili ilkeleri ve süreçleri uygulayabilmek X
4 Temel yatırım bilgisini, akademik finansal piyasalar çalışmaları ile birleştirebilmek X
5 Riskleri yönetebilmek ve fırsatlardan yararlanmak için türev piyasalardaki vadeli işlem enstrumanlarını kullanabilmek X
6 İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını değerlendirebilmek için, gelir tablosu ve bilanço başta olmak üzere, finansal tabloları analiz edebilmek X
7 Sigorta ilkelerini, süreçlerini ve ürünlerini tanıyabilmek X
8 Temel hukuk bilgisinin yanında, bankalar kanunu, sigorta kanunu ve sermaye piyasası kanunu hakkında bilgi sahibi olmak X
9 Finansal pazarlama ve satış yeteneklerini kazanabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest