BNK 213 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İşletme Finansı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BNK 213
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencinin, uzun vadeli finansal planlama, yatırım ve finansman kararları da dahil olmak üzere işletme finansı ile ilgili problemlerin çözümü için gereken teorik konular ile teknikleri öğrenmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Finansal piyasalar ve kurumları tanımlayabilecek
  • İşletme sermayesi yönetimini uygulayabilecek
  • Hisse senedi değerleyebilecek
  • Paranın zaman değerini değerlendirebilecek
  • Finansal tabloları tanıyabilecek
Ders Tanımı Bu ders kapsamında finansal tablolar ve analizi, uzun vadeli finansal planlama, paranın zaman değeri, hisse senedi değerleme ve işletme sermayesi yönetimi konuları işlenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İşletme Finansına Giriş Lawrance J. Gitman, Principles of Managerial Finance, Thirteenth Edition, ISBN: 0136119463. Bölüm 1.
2 Temel Finansal Tablolar ve Genel Lawrance J. Gitman, Principles of Managerial Finance, Thirteenth Edition, ISBN: 0136119463. Bölüm 2.
3 Finansal Tablolar Analizi Lawrance J. Gitman, Principles of Managerial Finance, Thirteenth Edition, ISBN: 0136119463. Bölüm 3.
4 Nakit Akımı ve Finansal Planlama Lawrance J. Gitman, Principles of Managerial Finance, Thirteenth Edition, ISBN: 0136119463. Bölüm 4.
5 Paranın Zaman Değeri Lawrance J. Gitman, Principles of Managerial Finance, Thirteenth Edition, ISBN: 0136119463. Bölüm 5.
6 Ara sınav Ara Sınav
7 Risk ve Getiri Lawrance J. Gitman, Principles of Managerial Finance, Thirteenth Edition, ISBN: 0136119463. Bölüm 6.
8 Faiz Oranları Lawrance J. Gitman, Principles of Managerial Finance, Thirteenth Edition, ISBN: 0136119463. Bölüm 7.
9 Hisse Senedi Değerleme Lawrance J. Gitman, Principles of Managerial Finance, Thirteenth Edition, ISBN: 0136119463. Bölüm 8.
10 Sermaye Bütçelemesi Lawrance J. Gitman, Principles of Managerial Finance, Thirteenth Edition, ISBN: 0136119463. Bölüm 9.
11 Sermaye Bütçelemesi Teknikleri Lawrance J. Gitman, Principles of Managerial Finance, Thirteenth Edition, ISBN: 0136119463. Bölüm 9.
12 Nakit Akımı Projeksiyonları Lawrance J. Gitman, Principles of Managerial Finance, Thirteenth Edition, ISBN: 0136119463. Bölüm 10.
13 İşletme Sermayesi Yönetimi Lawrance J. Gitman, Principles of Managerial Finance, Thirteenth Edition, ISBN: 0136119463. Bölüm 11.
14 Sermaye Maliyeti Lawrance J. Gitman, Principles of Managerial Finance, Thirteenth Edition, ISBN: 0136119463. Bölüm 12.
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi -
16 FİNAL Final

 

Ders Kitabı

Lawrance J. Gitman, Principles of Managerial Finance, Thirteenth Edition, ISBN: 0136119463.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
10
Final Sınavı
1
20
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ekonominin temel kavramlarını, genel işleyişini, sistemin unsurlarının birbirleriyle ilişkilerini analiz ederek ekonomik olguları açıklar.

X
2

Bankacılık ve Sigortacılık hizmeti veren kuruluşların ekonomik sistem içerisindeki rolünü, önemini ve fonksiyonlarını tartışır.

X
3

Bankacılık ve Sigortacılık hizmeti veren kurumların türlerini göz önünde bulundurarak, bu kurumların sunduğu hizmet ve ürünlerle ilgili ilke ve yöntemleri uygular.

4

Finansal sistemin önemli bir unsuru olan risk faktörünü tanımlar ve söz konusu riski yönetir veya fırsatlardan yararlanmak için finansal araçları kullanır.

X
5

Finansal ürünlerin pazarlaması ve satışı konusunda gerekli yetenekleri geliştirir.

6

Temel hukuk bilgisinin yanında, bankalar kanunu, sigorta kanunu ve sermaye piyasası kanunları ile kambiyo mevzuatı hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.

7

İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını değerlendirebilmek için, gelir tablosu ve bilanço başta olmak üzere, finansal tabloları analiz eder, bunun yanında şirket işlemlerinin muhasebe döngüsü içerisinde ilgili defterlere kaydını, düzeltme ve kapanış kayıtlarını gerçekleştirir.

X
8

Mesleki problemlerin çözümü için gerekli olan analitik düşünme becerisini geliştirerek, matematik ve mantık kurallarını uygular.

X
9

Mesleki etik, hesapverebilirlik ve sorumluluk ilkelerine dayalı kararlar alır.

10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

11

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olur ve bu beceriyi çalışma ortamında kullanır.

12

Alanı ve alandışı gelişmeleri yakından takip ederek, sosyal ve akademik yönden geniş bir bakış açısı geliştirir.

13

Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest