BNK 212 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Finansal Piyasalar ve Kurumlar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BNK 212
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders öğrencilerin günümüz finansal pazarların ve araçların yapıları, yasamaları ve yürütmeleri konularında bilgi sahibi olmaları amaçlanmıştır. Kısa vadeli yatırımların para piyasalarında değerleme yöntemlerinin yanısıra bono ve hisse senedi arzının uzun vadeli finansman yöntemlerine katkıları ve yeni finansal varlıkların birincil piyasalarda halka arzları konularının irdelenmesi dersin amaçları arasındadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Finansal pazarların sundukları hizmet ve ürünleri açıklayabilecek
  • Yatırım kararları arasında seçim yapabilir ve riskten korunabilecek
  • Para piyasasının unsurlarını ifade edebilecek
  • Hisse senedi piyasasının işleyişini ifade edebilecek
  • Uluslararası finans sistemi ve kuruluşlarını tanımlayabilecek
Ders Tanımı Bu ders ile, öğrencilerin aşağıdaki konularda bilgi ve anlayışları gelişecektir: Finansal pazarlar ve kurumların fonksiyonları ve yapılarının analizi, faiz oranları, ticari bankacılık, merkez bankası, para ve kredi siteminin ekonomideki rolü, finansal ürünler ve uluslararası finans sistemi konularını içeren para ve sermaye piyasası operasyonları.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Finans Sistemine Genel Bakış Finansal Piyasalar ve Kurumlar İlker Parasız Ezgi Kitapevi Yayınları, 2018, 9757763789. Bölüm 1
2 Finans Sisteminin Gereklilikleri Finansal Piyasalar ve Kurumlar İlker Parasız Ezgi Kitapevi Yayınları, 2018, 9757763789. Bölüm 1
3 Finansal Risk Kavramı Finansal Piyasalar ve Kurumlar İlker Parasız Ezgi Kitapevi Yayınları, 2018, 9757763789. Bölüm 2
4 Finansal Risk Kavramı Finansal Piyasalar ve Kurumlar İlker Parasız Ezgi Kitapevi Yayınları, 2018, 9757763789. Bölüm 2
5 Para Rezervleri ve İşlemleri Finansal Piyasalar ve Kurumlar İlker Parasız Ezgi Kitapevi Yayınları, 2018, 9757763789. Bölüm 3
6 Para Politikaları Finansal Piyasalar ve Kurumlar İlker Parasız Ezgi Kitapevi Yayınları, 2018, 9757763789. Bölüm 3
7 Finans Piyasası Finansal Piyasalar ve Kurumlar İlker Parasız Ezgi Kitapevi Yayınları, 2018, 9757763789. Bölüm 4
8 Arasınav Arasınav
9 Para Piyasaları Finansal Piyasalar ve Kurumlar İlker Parasız Ezgi Kitapevi Yayınları, 2018, 9757763789. Bölüm 4
10 Bono Piyasaları Finansal Piyasalar ve Kurumlar İlker Parasız Ezgi Kitapevi Yayınları, 2018, 9757763789. Bölüm 5
11 Hisse Senedi Piyasaları Finansal Piyasalar ve Kurumlar İlker Parasız Ezgi Kitapevi Yayınları, 2018, 9757763789. Bölüm 6
12 Yabancı Para ve Döviz Piyasaları Finansal Piyasalar ve Kurumlar İlker Parasız Ezgi Kitapevi Yayınları, 2018, 9757763789. Bölüm 7
13 Uluslararası Finansal Sistem Finansal Piyasalar ve Kurumlar İlker Parasız Ezgi Kitapevi Yayınları, 2018, 9757763789. Bölüm 8
14 Kredi Riski, Faiz Riski Finansal Piyasalar ve Kurumlar İlker Parasız Ezgi Kitapevi Yayınları, 2018, 9757763789. Bölüm 9
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Final

 

Ders Kitabı

Finansal Piyasalar ve Kurumlar İlker Parasız Ezgi Kitapevi Yayınları, 2018, 9757763789.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
15
Final Sınavı
1
25
    Toplam
116

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ekonominin temel kavramlarını, genel işleyişini, sistemin unsurlarının birbirleriyle ilişkilerini analiz ederek ekonomik olguları açıklar.

X
2

Bankacılık ve Sigortacılık hizmeti veren kuruluşların ekonomik sistem içerisindeki rolünü, önemini ve fonksiyonlarını tartışır.

X
3

Bankacılık ve Sigortacılık hizmeti veren kurumların türlerini göz önünde bulundurarak, bu kurumların sunduğu hizmet ve ürünlerle ilgili ilke ve yöntemleri uygular.

4

Finansal sistemin önemli bir unsuru olan risk faktörünü tanımlar ve söz konusu riski yönetir veya fırsatlardan yararlanmak için finansal araçları kullanır.

X
5

Finansal ürünlerin pazarlaması ve satışı konusunda gerekli yetenekleri geliştirir.

6

Temel hukuk bilgisinin yanında, bankalar kanunu, sigorta kanunu ve sermaye piyasası kanunları ile kambiyo mevzuatı hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.

7

İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını değerlendirebilmek için, gelir tablosu ve bilanço başta olmak üzere, finansal tabloları analiz eder, bunun yanında şirket işlemlerinin muhasebe döngüsü içerisinde ilgili defterlere kaydını, düzeltme ve kapanış kayıtlarını gerçekleştirir.

8

Mesleki problemlerin çözümü için gerekli olan analitik düşünme becerisini geliştirerek, matematik ve mantık kurallarını uygular.

9

Mesleki etik, hesapverebilirlik ve sorumluluk ilkelerine dayalı kararlar alır.

10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

11

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olur ve bu beceriyi çalışma ortamında kullanır.

12

Alanı ve alandışı gelişmeleri yakından takip ederek, sosyal ve akademik yönden geniş bir bakış açısı geliştirir.

13

Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest