BNK 211 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Vadeli İşlemler Borsası İşlemleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BNK 211
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencinin vadeli işlemlere ilişkin temel kavramları ile vadeli işlemlerin işleyişleri hakkında detaylı bilgilenmesi; bu işlemlerin farklı kullanım amaçlarını ve alanlarını incelemesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Vadeli işlemler ile ilgili temel kavramları tanımlayabilecek
  • Vadeli ve türev işlemlerinin işleyişini ifade edebilecek
  • Türev işlemelerin farklarını ayırtedebilecek
  • Türev işlemelerin amaçlarını ayırtedebilecek
  • Risk yönetimi için türev işlemlerini uygulayabilecek
Ders Tanımı Öğrenciler bu derste vadeli işlemlere ilişkin temel kavramları öğrenirken; bu işlemlerin farklı kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olur.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Türev Araçlarla İlgili Temel Kavramlar Türev piyasaların tarihi gelişimi, türev araç Piyasaları Türev Araçlar, Piyasalar ve Risk Yönetimi Prof Dr. Burak Saltoğlu SPL Lisanslama Ders Notları 30/Haziran/2019 Sayfa 1-14
2 Vadeli İşlem Sözleşmeleri Türev Araçlar, Piyasalar ve Risk Yönetimi Prof Dr. Burak Saltoğlu SPL Lisanslama Ders Notları 30/Haziran/2019 Sayfa 14-35
3 Opsiyon Sözleşmeleri, Opsiyon Pozisyonları, Karda-Zararda Opsiyon Türev Araçlar, Piyasalar ve Risk Yönetimi Prof Dr. Burak Saltoğlu SPL Lisanslama Ders Notları 30/Haziran/2019 Sayfa 35-45
4 Opsiyon Çeşitleri ve Opsiyon Fiyatını Etkileyen Faktörler Türev Araçlar, Piyasalar ve Risk Yönetimi Prof Dr. Burak Saltoğlu SPL Lisanslama Ders Notları 30/Haziran/2019 Sayfa 35-45
5 Varantlar ile Opsiyonların Karşılaştırılması https://www.isvarant.com/media/33789/varant-kitapcigi.pdf https://www.borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/urunler/araci-kurulus-varantlari
6 SWAP Anlaşmaları Türev Araçlar, Piyasalar ve Risk Yönetimi Prof Dr. Burak Saltoğlu SPL Lisanslama Ders Notları 30/Haziran/2019 Sayfa 45-55
7 Diğer Türev Araçlar Türev Araçlar, Piyasalar ve Risk Yönetimi Prof Dr. Burak Saltoğlu SPL Lisanslama Ders Notları 30/Haziran/2019 Sayfa 56-64
8 Sınav Öncesi İşlenen Konuların Genel tekrarı Genel Tekrar
9 Ara Sınav Ara Sınav
10 Türev Araçların Risk Yönetiminde Kullanımı Türev Araçlar, Piyasalar ve Risk Yönetimi Prof Dr. Burak Saltoğlu SPL Lisanslama Ders Notları 30/Haziran/2019 Sayfa 68-78
11 Türev Araçların Fiyatlandırılması Türev Araçlar, Piyasalar ve Risk Yönetimi Prof Dr. Burak Saltoğlu SPL Lisanslama Ders Notları 30/Haziran/2019 Sayfa 78-104
12 Türev Araç Stratejileri Türev Araçlar, Piyasalar ve Risk Yönetimi Prof Dr. Burak Saltoğlu SPL Lisanslama Ders Notları 30/Haziran/2019 Sayfa 112-138
13 Türev Araç Stratejileri Türev Araçlar, Piyasalar ve Risk Yönetimi Prof Dr. Burak Saltoğlu SPL Lisanslama Ders Notları 30/Haziran/2019 Sayfa 112-138
14 Sertifikalar https://www.borsaistanbul.com/data/kilavuzlar/Borsa_Yatirim_Fonlari_Varantlar_ve_Sertifikalar.pdf
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Final

 

Ders Kitabı

Türev Araçlar, Piyasalar ve Risk Yönetimi Prof Dr. Burak Saltoğlu SPL Lisanslama Ders Notları 30/Haziran/2019

Önerilen Okumalar/Materyaller

www.borsaistanbul.com 
https://www.isvarant.com/varant-nedir/varant-nedir?gclid=EAIaIQobChMI89yygteq5QIVxLHtCh3YeAGIEAAYASAAEgLlJfD_BwE
https://www.borsaistanbul.com/data/kilavuzlar/Borsa_Yatirim_Fonlari_Varantlar_ve_Sertifikalar.pdf

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
20
Final Sınavı
1
25
    Toplam
125

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ekonominin temel kavramlarını, genel işleyişini, sistemin unsurlarının birbirleriyle ilişkilerini analiz ederek ekonomik olguları açıklar.

X
2

Bankacılık ve Sigortacılık hizmeti veren kuruluşların ekonomik sistem içerisindeki rolünü, önemini ve fonksiyonlarını tartışır.

3

Bankacılık ve Sigortacılık hizmeti veren kurumların türlerini göz önünde bulundurarak, bu kurumların sunduğu hizmet ve ürünlerle ilgili ilke ve yöntemleri uygular.

4

Finansal sistemin önemli bir unsuru olan risk faktörünü tanımlar ve söz konusu riski yönetir veya fırsatlardan yararlanmak için finansal araçları kullanır.

X
5

Finansal ürünlerin pazarlaması ve satışı konusunda gerekli yetenekleri geliştirir.

6

Temel hukuk bilgisinin yanında, bankalar kanunu, sigorta kanunu ve sermaye piyasası kanunları ile kambiyo mevzuatı hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.

7

İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını değerlendirebilmek için, gelir tablosu ve bilanço başta olmak üzere, finansal tabloları analiz eder, bunun yanında şirket işlemlerinin muhasebe döngüsü içerisinde ilgili defterlere kaydını, düzeltme ve kapanış kayıtlarını gerçekleştirir.

8

Mesleki problemlerin çözümü için gerekli olan analitik düşünme becerisini geliştirerek, matematik ve mantık kurallarını uygular.

9

Mesleki etik, hesapverebilirlik ve sorumluluk ilkelerine dayalı kararlar alır.

10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

11

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olur ve bu beceriyi çalışma ortamında kullanır.

12

Alanı ve alandışı gelişmeleri yakından takip ederek, sosyal ve akademik yönden geniş bir bakış açısı geliştirir.

13

Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest