BNK 207 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bankacılık İşlemleri I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BNK 207
Güz
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile fon arzedenler ve fon talep edenler arasında köprü rolünü oynayan ülkemiz bankalarının taraflar arasındaki ilgili fon akışına aracılık ederken yapmakta oldukları bankacılık işlemleri hakkında bilgi ve beceri kazanımını sağlamak amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bankacılık ve finansal sistemin yapısını ifade edebilecek.
  • Bankacılık mevzuatına ulaşabilecek
  • Temel Bankacılık İşlemlerini detaylı olarak açıklayabilecek
  • Banka türlerini ve Bankaların organizasyonel yapısını karşılaştırabilecek
  • Bankalarda Mevduatın ve Kredinin önemini kavrayıp değerlendirebilecek
Ders Tanımı Bu ders Finansal Sistem ve Sistem içerisinde en büyük rolü oynayan Bankaların Tanımı, türleri fonksiyonları, Merkez Bankasının, Ticari Bankaların, Kalkınma ve Yatırım Bankalarının Organizasyonel Yapısı görev ve sorumlukları, Banka Birimlerinin Görevleri, Bankaların Fon ve Kaynak Kullanım alanları, Temel Bankacılık Hizmet ve Ürünleri konularını içermektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanımı, Tanışma, Ders İçeriği Açıklaması Banka ve Bankacılık Genel bir bakış Banka işlemleri Yard.Doç.Dr.Alptekin Güney, Beta Basım Yayım, 2017, ISBN: 6053334613. Bölüm 1.
2 Banka ve Bankacılık-Merkez Bankacılığı Banka işlemleri Yard.Doç.Dr.Alptekin Güney, Beta Basım Yayım, 2017, ISBN: 6053334613. Bölüm 1-2.
3 Yatırım ve Kalkınma Bankacılığı Banka işlemleri Yard.Doç.Dr.Alptekin Güney, Beta Basım Yayım, 2017, ISBN: 6053334613. Bölüm 3.
4 Katılım Bankacılığı Banka işlemleri Yard.Doç.Dr.Alptekin Güney, Beta Basım Yayım, 2017, ISBN: 6053334613. Bölüm 4.
5 Ticari Bankacılık Banka işlemleri Yard.Doç.Dr.Alptekin Güney, Beta Basım Yayım, 2017, ISBN: 6053334613. Bölüm 5.
6 Mevduat ve Bankacılık Hizmetleri Banka işlemleri Yard.Doç.Dr.Alptekin Güney, Beta Basım Yayım, 2017, ISBN: 6053334613. Bölüm 6.
7 Temel Kredi Bilgisi Banka işlemleri Yard.Doç.Dr.Alptekin Güney, Beta Basım Yayım, 2017, ISBN: 6053334613. Bölüm 7.
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Kurumsal Krediler Banka işlemleri Yard.Doç.Dr.Alptekin Güney, Beta Basım Yayım, 2017, ISBN: 6053334613. Bölüm 8.
10 Bireysel Krediler Banka işlemleri Yard.Doç.Dr.Alptekin Güney, Beta Basım Yayım, 2017, ISBN: 6053334613. Bölüm 9.
11 Kredi Kartları ve Elektronik Bankacılık Banka işlemleri Yard.Doç.Dr.Alptekin Güney, Beta Basım Yayım, 2017, ISBN: 6053334613. Bölüm 10.
12 Uluslararası Bankacılık Banka işlemleri Yard.Doç.Dr.Alptekin Güney, Beta Basım Yayım, 2017, ISBN: 6053334613. Bölüm 11.
13 Yabancı Para İşlemleri Banka işlemleri Yard.Doç.Dr.Alptekin Güney, Beta Basım Yayım, 2017, ISBN: 6053334613. Bölüm 12.
14 ÖDEVLER - SUNUMLAR Ödev ve Sunumlar
15 Dönemin Değerlendirilmesi -
16 FİNAL Final

 

Dersin Kitabı

Banka işlemleri  Yard.Doç.Dr.Alptekin Güney, Beta Basım Yayım, 2017, ISBN: 6053334613.

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

-

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
140

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Şirket işlemlerinin, muhasebe döngüsü içerisinde ilgili defterelere kaydını, düzeltme ve kapanış kayıtlarını ve finansal tabloları tanıyabilme. X
2 Bankaların ekonomideki fonksiyonunu ve rolünü tartışabilmek X
3 Ticari bankalar tarafından sunulan hizmetlerle iligili ilkeleri ve süreçleri uygulayabilmek X
4 Temel yatırım bilgisini, akademik finansal piyasalar çalışmaları ile birleştirebilmek X
5 Riskleri yönetebilmek ve fırsatlardan yararlanmak için türev piyasalardaki vadeli işlem enstrumanlarını kullanabilmek X
6 İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını değerlendirebilmek için, gelir tablosu ve bilanço başta olmak üzere, finansal tabloları analiz edebilmek X
7 Sigorta ilkelerini, süreçlerini ve ürünlerini tanıyabilmek X
8 Temel hukuk bilgisinin yanında, bankalar kanunu, sigorta kanunu ve sermaye piyasası kanunu hakkında bilgi sahibi olmak X
9 Finansal pazarlama ve satış yeteneklerini kazanabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest