BNK 206 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bireysel Emeklilik Sistemi ve Hayat Sigortaları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BNK 206
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencinin; bireysel emeklilik sistemi, hayat sigortaları ve özel emeklilik fonlarının ülkemizdeki işleyişi, kapsamı, tarihsel gelişimi ve sektördeki uygulamalarının karşılaştırmalı ve uygulamalı bir şekilde öğrenmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sosyal güvenlik sistemini ve buna ilişkin kavramları açıklayabilecek
  • Hayat sigortalarının ve özel emeklilik fonlarının kişilere sağladığı faydalar ile tarafların borç ve yükümlülüklerini değerlendirebilecek,
  • Türkiye’de hayat sigortacılığının yapısını ve tarihi gelişimini anlatabilecek,
  • Hayat sigorta poliçelerinin teknik özelliklerini açıklayabilecek ve sigorta ürünlerini tanımlayabilecek,
  • Bireysel Emeklilik fonlarını tanımlayarak, türlerini sıralayabilecek,
  • Bireysel Emeklilik sözleşmelerini açıklayabilecek,
  • Bireysel Emeklilik Sistemi ve emeklilik yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri açıklayabilecektir,
Ders Tanımı Bu ders, bireysel emeklilik sistemi, hayat sigortaları ve özel emeklilik fonlarının kapsamı, türleri, özellikleri, tarihsel gelişimi ve sektör uygulamalarını içerir.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bireysel Emeklilik Sisteminin Gelişimi ve Genel Özellikleri Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi - Karabay M. E., Akpınar Ö., Çelikdemir N.Ç., Tezergil S., Özcan H., Demirbilek İ., Eskişehir, 2012. ISBN: 9750611827. Bölüm:1
2 Bireysel Emeklilik Sisteminde Tarafların Hak ve Yükümlülükleri Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi - Karabay M. E., Akpınar Ö., Çelikdemir N.Ç., Tezergil S., Özcan H., Demirbilek İ., Eskişehir, 2012. ISBN: 9750611827. Bölüm:2
3 Bireysel Emeklilik Aracıları Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi - Karabay M. E., Akpınar Ö., Çelikdemir N.Ç., Tezergil S., Özcan H., Demirbilek İ., Eskişehir, 2012. ISBN: 9750611827. Bölüm:3
4 Bireysel Emeklilik Yatırım Fonları ve Portföy Yönetimi (Temel Göstergeler ve Getiriler) Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi - Karabay M. E., Akpınar Ö., Çelikdemir N.Ç., Tezergil S., Özcan H., Demirbilek İ., Eskişehir, 2012. ISBN: 9750611827. Bölüm:4
5 Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi - Karabay M. E., Akpınar Ö., Çelikdemir N.Ç., Tezergil S., Özcan H., Demirbilek İ., Eskişehir, 2012. ISBN: 9750611827. Bölüm:5
6 Otomatik Katılım Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi - Karabay M. E., Akpınar Ö., Çelikdemir N.Ç., Tezergil S., Özcan H., Demirbilek İ., Eskişehir, 2012. ISBN: 9750611827. Bölüm:6
7 Şartlı / Gönüllü İşveren Planları / Grup Emeklilik Planları Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi - Karabay M. E., Akpınar Ö., Çelikdemir N.Ç., Tezergil S., Özcan H., Demirbilek İ., Eskişehir, 2012. ISBN: 9750611827. Bölüm:7
8 ARA SINAV ARA SINAV
9 Hayat Sigortası Ürünleri ve Fiyatlandırma Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi - Karabay M. E., Akpınar Ö., Çelikdemir N.Ç., Tezergil S., Özcan H., Demirbilek İ., Eskişehir, 2012. ISBN: 9750611827. Bölüm:8
10 Satış Yönetimi Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi - Karabay M. E., Akpınar Ö., Çelikdemir N.Ç., Tezergil S., Özcan H., Demirbilek İ., Eskişehir, 2012. ISBN: 9750611827. Bölüm:9
11 Etkili Sunum ve Görüşme Teknikleri, İkna Teknikleri ve İtiraz Karşılama Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi - Karabay M. E., Akpınar Ö., Çelikdemir N.Ç., Tezergil S., Özcan H., Demirbilek İ., Eskişehir, 2012. ISBN: 9750611827. Bölüm:10
12 Hayat Sigortalarının Gelişimi ve Kapsamı Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi - Karabay M. E., Akpınar Ö., Çelikdemir N.Ç., Tezergil S., Özcan H., Demirbilek İ., Eskişehir, 2012. ISBN: 9750611827. Bölüm:11
13 Türkiye’de Hayat Sigortası Uygulamaları Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi - Karabay M. E., Akpınar Ö., Çelikdemir N.Ç., Tezergil S., Özcan H., Demirbilek İ., Eskişehir, 2012. ISBN: 9750611827. Bölüm:12
14 Hayat Sigortası Çeşitleri ve Güncel Ürünler Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi - Karabay M. E., Akpınar Ö., Çelikdemir N.Ç., Tezergil S., Özcan H., Demirbilek İ., Eskişehir, 2012. ISBN: 9750611827. Bölüm:13
15 Bireysel Emeklilik Şirketleri ve Kurum İçi Güncel Uygulamalar Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi - Karabay M. E., Akpınar Ö., Çelikdemir N.Ç., Tezergil S., Özcan H., Demirbilek İ., Eskişehir, 2012. ISBN: 9750611827. Bölüm:14
16 FİNAL SINAVI FİNAL SINAVI

 

Dersin Kitabı

Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi - Karabay M. E., Akpınar Ö., Çelikdemir N.Ç., Tezergil S., Özcan H., Demirbilek İ., Eskişehir, 2012. ISBN: 9750611827.

Önerilen Okumalar/Materyaller Bireysel Emeklilik Sistemi- Hilal Ilgın Uyar, Bireysel Emeklilik Sistemi- Ahmet Erol, A.Ercan Yıldırım, Bireysel Emeklilik Fonlarında Portföy Yönetimi- Kerem Şenel, Hazine Müsteşarlığı Özel Emeklilik Dairesi Yayınları, Sektörden edinilen güncel bilgi ve raporlarla oluşturulmuş özel ders notları, Emeklilik Gözetim Merkezi Raporları.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
1
16
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
34
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
1
10
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Şirket işlemlerinin, muhasebe döngüsü içerisinde ilgili defterelere kaydını, düzeltme ve kapanış kayıtlarını ve finansal tabloları tanıyabilme. X
2 Bankaların ekonomideki fonksiyonunu ve rolünü tartışabilmek X
3 Ticari bankalar tarafından sunulan hizmetlerle iligili ilkeleri ve süreçleri uygulayabilmek X
4 Temel yatırım bilgisini, akademik finansal piyasalar çalışmaları ile birleştirebilmek X
5 Riskleri yönetebilmek ve fırsatlardan yararlanmak için türev piyasalardaki vadeli işlem enstrumanlarını kullanabilmek X
6 İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını değerlendirebilmek için, gelir tablosu ve bilanço başta olmak üzere, finansal tabloları analiz edebilmek X
7 Sigorta ilkelerini, süreçlerini ve ürünlerini tanıyabilmek X
8 Temel hukuk bilgisinin yanında, bankalar kanunu, sigorta kanunu ve sermaye piyasası kanunu hakkında bilgi sahibi olmak X
9 Finansal pazarlama ve satış yeteneklerini kazanabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest