BNK 204 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sigortacılık İşlemleri II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BNK 204
Bahar
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencinin, sorumluluk sigortalarına dair bilgi ve uygulamalar hakkında bilgilenmesi hedeflenmiştir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sigorta işlemlerine kaynak teşkil eden kanun ve mevzuata ulaşabilecek
  • Sektördeki kurumlar ve işlevlerini ifade edebilecek
  • Sigorta branşlarına dair ön bilgileri kullanabilecek
  • Sigortada sorumluluk kavramının önemini ifade edebilecek
  • Sigortada hasar işlemlerini uygulayabilecektir.
Ders Tanımı Ders, sorumluluk sigortalarının yaygın branşlarına dair teorik ve pratik bilgi sahibi olunması amacıyla, ilgili sigorta branşları ile ilgili genel şartların tanınması, öğrenilmesi, teklif formu hazırlanması, ödev sunumları ile bu bilgilerin sınıfa aktarılması, örnek sigorta poliçeleri edinilmesi gibi faaliyetleri içermektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sorumluluk Sigortaları Hakkında Genel Bilgiler Notes of Instructor
2 Üçüncü Şahıs Genel Sorumluluk Sigortaları, İşveren Mali Sorumluluk Sigortası www. tsb.org.tr / Şartlar / Genel Şartlar
3 Trafik Sigortası/ Yeşil Kart Sigortası www. tsb.org.tr / Şartlar / Genel Şartlar
4 Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Özel Güvenlik Zorunlu Sorumluluk Sigortaları www. tsb.org.tr / Şartlar / Genel Şartlar
5 Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortaları/ Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortaları www. tsb.org.tr / Şartlar / Genel Şartlar
6 Mesleki Sorumluluk Sigortası www. tsb.org.tr / Şartlar / Genel Şartlar
7 Ara Sınav Ara Sınav
8 İşletme ve Ürün Sorumluluğu Sigortaları www. tsb.org.tr / Şartlar / Genel Şartlar
9 Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası www. tsb.org.tr / Şartlar / Genel Şartlar
10 Ödevler ve sınıf içi çalışma www. tsb.org.tr / Şartlar / Genel Şartlar
11 Ödevler ve sınıf içi çalışma www. tsb.org.tr / Şartlar / Genel Şartlar
12 Sektördeki Kuruluşlar www. tsb.org.tr / Şartlar / Genel Şartlar
13 Özel Sigorta Hukuku resmigazete.gov.tr / segem.org.tr
14 Ödevler ve sınıf içi çalışma www. tsb.org.tr / Şartlar / Genel Şartlar
15 Ödevler ve sınıf içi çalışma www. tsb.org.tr / Şartlar / Genel Şartlar
16 FİNAL FİNAL

 

Ders Kitabı

Hayat Dışı Sigortalar-Anadolu Üniversitesi Yayını ve İlgili Genel Şartlar

Önerilen Okumalar/Materyaller

www.tsb.org.tr, www.tsev.org.tr, www.segem.org.tr, www.hazine.gov.tr

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
1
10
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
1
15
Ara Sınavlar
1
15
Final Sınavı
1
20
    Toplam
145

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ekonominin temel kavramlarını, genel işleyişini, sistemin unsurlarının birbirleriyle ilişkilerini analiz ederek ekonomik olguları açıklar.

2

Bankacılık ve Sigortacılık hizmeti veren kuruluşların ekonomik sistem içerisindeki rolünü, önemini ve fonksiyonlarını tartışır.

X
3

Bankacılık ve Sigortacılık hizmeti veren kurumların türlerini göz önünde bulundurarak, bu kurumların sunduğu hizmet ve ürünlerle ilgili ilke ve yöntemleri uygular.

X
4

Finansal sistemin önemli bir unsuru olan risk faktörünü tanımlar ve söz konusu riski yönetir veya fırsatlardan yararlanmak için finansal araçları kullanır.

X
5

Finansal ürünlerin pazarlaması ve satışı konusunda gerekli yetenekleri geliştirir.

X
6

Temel hukuk bilgisinin yanında, bankalar kanunu, sigorta kanunu ve sermaye piyasası kanunları ile kambiyo mevzuatı hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.

X
7

İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını değerlendirebilmek için, gelir tablosu ve bilanço başta olmak üzere, finansal tabloları analiz eder, bunun yanında şirket işlemlerinin muhasebe döngüsü içerisinde ilgili defterlere kaydını, düzeltme ve kapanış kayıtlarını gerçekleştirir.

8

Mesleki problemlerin çözümü için gerekli olan analitik düşünme becerisini geliştirerek, matematik ve mantık kurallarını uygular.

9

Mesleki etik, hesapverebilirlik ve sorumluluk ilkelerine dayalı kararlar alır.

10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

11

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olur ve bu beceriyi çalışma ortamında kullanır.

12

Alanı ve alandışı gelişmeleri yakından takip ederek, sosyal ve akademik yönden geniş bir bakış açısı geliştirir.

13

Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest