BNK 203 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sigortacılık İşlemleri I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BNK 203
Güz
2
0
2
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilere sigorta işlemlerinin kaynaklarının, sigorta sektörünün özelliklerinin, sektör kurumlarının işlevlerinin ve birbirleriyle bağlantılarının, sigorta şirketlerinin yapılarının, sigortada mal ve sorumluluk kavramının, sigortada hasar kavramı ile uygulama ve işlemlerinin, Sigorta İşlemleri –II dersine temel teşkil etmek üzere sigorta branşlarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sigorta işlemlerine kaynak teşkil eden kanun ve mevzuata ulaşabilecek
  • Sigortada sorumluluk kavramının önemini ifade edebilecek
  • Sigortada hasar işlemlerini değerlendirebilecek
  • Sektördeki kurumların ve işlevlerini ifade edebilecek
  • Sigorta branşlarına dair ön bilgileri pekiştirebilecek
Ders Tanımı Bu derste, temel sigortacılık bilgilerinin hatırlatılmasından sonra, sigorta hukuku ve ilgili yönetmelikler, sektörün yapısı, sektördeki kurumların işlevleri, sigorta şirketlerinin yapılanması, mal ve sorumluluk kavramı, mal sigortası türleri işlenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel Sigortacılık Bilgileri TeoriTemel Sigortacılık, Murat Özbolat, Seçkin Yayıncılık, 2017, ISBN: 9750245015. Bölüm 3.
2 Temel sigortacılık Bilgileri TeoriTemel Sigortacılık, Murat Özbolat, Seçkin Yayıncılık, 2017, ISBN: 9750245015. Bölüm 3.
3 Sigorta Hukuku TeoriTemel Sigortacılık, Murat Özbolat, Seçkin Yayıncılık, 2017, ISBN: 9750245015. Bölüm 4.
4 Yönetmelikler Yönetmelikler
5 Sektördeki kurumlar ve işlevleri TeoriTemel Sigortacılık, Murat Özbolat, Seçkin Yayıncılık, 2017, ISBN: 9750245015. Bölüm 7.
6 Sektördeki kurumlar ve işlevleri TeoriTemel Sigortacılık, Murat Özbolat, Seçkin Yayıncılık, 2017, ISBN: 9750245015. Bölüm 7.
7 Mal ve Sorumluluk Kavramı TeoriTemel Sigortacılık, Murat Özbolat, Seçkin Yayıncılık, 2017, ISBN: 9750245015. Bölüm 9.
8 Poliçe İşlemleri TeoriTemel Sigortacılık, Murat Özbolat, Seçkin Yayıncılık, 2017, ISBN: 9750245015. Bölüm 9.
9 ARA SINAV Ara Sınav
10 Ödev Sunumları (Yangın-Kaza) Sunum
11 Ödev Sunumları (Nakliyat-İnşaat) Sunum
12 Ödev Sunumları (Hayat-Sağlık-Kaza) Sunum
13 Ödev Sunumları (E. Cihaz-Montaj-M. Kırılması) Sunum
14 Ödev Sunumları (Tarım) Sunum
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı Final

 

Ders Kitabı

Temel Sigortacılık, Murat Özbolat, Seçkin Yayıncılık, 2017, ISBN: 9750245015.

5684 sayılı Sigorta Kanunu,

Sigorta Acenteleri Yönetmeliği,

Sigorta Eksperleri Yönetmeliği

Önerilen Okumalar/Materyaller

-

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
18
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
1
12
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
1
10
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
20
Final Sınavı
1
30
    Toplam
118

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ekonominin temel kavramlarını, genel işleyişini, sistemin unsurlarının birbirleriyle ilişkilerini analiz ederek ekonomik olguları açıklar.

2

Bankacılık ve Sigortacılık hizmeti veren kuruluşların ekonomik sistem içerisindeki rolünü, önemini ve fonksiyonlarını tartışır.

X
3

Bankacılık ve Sigortacılık hizmeti veren kurumların türlerini göz önünde bulundurarak, bu kurumların sunduğu hizmet ve ürünlerle ilgili ilke ve yöntemleri uygular.

X
4

Finansal sistemin önemli bir unsuru olan risk faktörünü tanımlar ve söz konusu riski yönetir veya fırsatlardan yararlanmak için finansal araçları kullanır.

X
5

Finansal ürünlerin pazarlaması ve satışı konusunda gerekli yetenekleri geliştirir.

X
6

Temel hukuk bilgisinin yanında, bankalar kanunu, sigorta kanunu ve sermaye piyasası kanunları ile kambiyo mevzuatı hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.

X
7

İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını değerlendirebilmek için, gelir tablosu ve bilanço başta olmak üzere, finansal tabloları analiz eder, bunun yanında şirket işlemlerinin muhasebe döngüsü içerisinde ilgili defterlere kaydını, düzeltme ve kapanış kayıtlarını gerçekleştirir.

8

Mesleki problemlerin çözümü için gerekli olan analitik düşünme becerisini geliştirerek, matematik ve mantık kurallarını uygular.

9

Mesleki etik, hesapverebilirlik ve sorumluluk ilkelerine dayalı kararlar alır.

10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

11

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olur ve bu beceriyi çalışma ortamında kullanır.

12

Alanı ve alandışı gelişmeleri yakından takip ederek, sosyal ve akademik yönden geniş bir bakış açısı geliştirir.

13

Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest