BNK 201 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Temel Kredi İşlemleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BNK 201
Güz
2
0
2
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile, öğrencilerin krediler ile ilgili temel kavramları ve kredilerin nasıl sınıflandırıldığını öğrenmesi. İstihbarat, kredilerin faiz tahakkuku ve kredilerin teminatlarını bilmesi, nakdi kredilerden, iskonto ve iştira kredileri, spot kredi, borçlu cari hesaplar gibi farklı kredi çeşitlerini öğrenmesi, gayri nakdi kredilerden teminat ve kefalet mektupları ile, ithalata ilişkin gayri nakdi kredi türlerini bilmesi, finansal analizin kredilendirme sürecindeki önemini kavraması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kredi, vade, risk, istihbarat, teminat gibi temel kredi kavramlarını ifade edebilecek
  • Nakdi kredilerle ilgili bilgiyi ifade eebilecek
  • Gayrinakdi kredilerle ilgili bilgiyi ifade edebilecek
  • İhracat kredileriyle ilgili bilgisini ifade edebilecek
  • Özellikli kredilerle ilgili bilgisini ifade edebilecektir.
Ders Tanımı Bütün sektörlerdeki şirketlerin en önemli fon kaynağı banka kredileridir. Öğrencilerinin, bankacılık mesleğinde veya şirketlerin finans departmanlarında ihtiyaç duyacakları kredi bilgisini kazandırmaya yönelik teorik bilgiler ve uygulama çalışmaları dersin kapsamını oluşturmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel kredi yönetimi işlemleri ve ilgili kavramlar Banka Kredileri ve Yönetimi, Dr. Birgül Şakar, Beta Yayınları, 2017, ISBN: 6052420102. Bölüm 1.
2 Bankalarda krediler fonksiyonunun organizasyon yapısı Banka Kredileri ve Yönetimi, Dr. Birgül Şakar, Beta Yayınları, 2017, ISBN: 6052420102. Bölüm 2.
3 Bankalarda kredilendirme süreci Banka Kredileri ve Yönetimi, Dr. Birgül Şakar, Beta Yayınları, 2017, ISBN: 6052420102. Bölüm 2.
4 Nakdi Krediler Banka Kredileri ve Yönetimi, Dr. Birgül Şakar, Beta Yayınları, 2017, ISBN: 6052420102. Bölüm 3.
5 Nakdi Krediler Banka Kredileri ve Yönetimi, Dr. Birgül Şakar, Beta Yayınları, 2017, ISBN: 6052420102. Bölüm 3.
6 Gayri Nakdi Krediler Banka Kredileri ve Yönetimi, Dr. Birgül Şakar, Beta Yayınları, 2017, ISBN: 6052420102. Bölüm 4.
7 Gayri Nakdi Krediler Banka Kredileri ve Yönetimi, Dr. Birgül Şakar, Beta Yayınları, 2017, ISBN: 6052420102. Bölüm 4.
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Dış krediler (İhracat ve döviz kredileri) Banka Kredileri ve Yönetimi, Dr. Birgül Şakar, Beta Yayınları, 2017, ISBN: 6052420102. Bölüm 5.
10 Dış krediler (İhracat ve döviz kredileri) Banka Kredileri ve Yönetimi, Dr. Birgül Şakar, Beta Yayınları, 2017, ISBN: 6052420102. Bölüm 5.
11 Bireysel krediler Banka Kredileri ve Yönetimi, Dr. Birgül Şakar, Beta Yayınları, 2017, ISBN: 6052420102. Bölüm 6.
12 Bireysel krediler Banka Kredileri ve Yönetimi, Dr. Birgül Şakar, Beta Yayınları, 2017, ISBN: 6052420102. Bölüm 6.
13 Kredi kültürünün geliştirilmesi, kredi yönetiminde temel prensipler, Kredi yönetiminde kalite belirleme Banka Kredileri ve Yönetimi, Dr. Birgül Şakar, Beta Yayınları, 2017, ISBN: 6052420102. Bölüm1.
14 Kredi kültürünün geliştirilmesi, kredi yönetiminde temel prensipler, Kredi yönetiminde kalite belirleme Banka Kredileri ve Yönetimi, Dr. Birgül Şakar, Beta Yayınları, 2017, ISBN: 6052420102. Bölüm 1.
15 Dönemin Değerlendirilmesi
16 FİNAL FINAL

 

Dersin Kitabı

Banka Kredileri ve Yönetimi, Dr. Birgül Şakar, Beta Yayınları, 2017, ISBN: 6052420102.

Önerilen Okumalar/Materyaller

-

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
27
Final / Sözlü Sınav
1
35
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Şirket işlemlerinin, muhasebe döngüsü içerisinde ilgili defterelere kaydını, düzeltme ve kapanış kayıtlarını ve finansal tabloları tanıyabilme. X
2 Bankaların ekonomideki fonksiyonunu ve rolünü tartışabilmek X
3 Ticari bankalar tarafından sunulan hizmetlerle iligili ilkeleri ve süreçleri uygulayabilmek X
4 Temel yatırım bilgisini, akademik finansal piyasalar çalışmaları ile birleştirebilmek X
5 Riskleri yönetebilmek ve fırsatlardan yararlanmak için türev piyasalardaki vadeli işlem enstrumanlarını kullanabilmek X
6 İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını değerlendirebilmek için, gelir tablosu ve bilanço başta olmak üzere, finansal tabloları analiz edebilmek X
7 Sigorta ilkelerini, süreçlerini ve ürünlerini tanıyabilmek X
8 Temel hukuk bilgisinin yanında, bankalar kanunu, sigorta kanunu ve sermaye piyasası kanunu hakkında bilgi sahibi olmak X
9 Finansal pazarlama ve satış yeteneklerini kazanabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest