BNK 132 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bankacılıkta Risk Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BNK 132
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin bankaların iş çevrimleri göz önünde bulundurarak ve bankaların sahip oldukları kredi-mevduat, piyasa, sistematik ve sistematik olmayan risklerini tespit ederek analiz yapmaları hedeflenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Riskin tanımı yapabilecek
  • Bankacılık sektöründeki temel riskleri analiz edebilecek
  • Risk analizlerini uygulayabilecek
  • Sektörün finansal analizini bilançolar üzerinden yapabilecek
  • Finansal riskin yönetilmesi için gerekli araçları kullanabilecek
Ders Tanımı Bankacılık sektörünün etkileyen risk faktörleri analizi ve risk faktörlerinin etkileşimi analiz etmek

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bankacılığın tanımı, işlevleri ve ayrımlanması Bankacılıkta Risk ve Sermaye Yönetimi –Dr.M.Ayhan Altıntaş, 2018, KİTAP Sayfa 1-12- http://ayhanaltintas.com
2 Risk ve Risk Yönetimi kavramları Bankacılıkta Risk ve Sermaye Yönetimi –Dr.M.Ayhan Altıntaş, 2018, E-KİTAP Sayfa 12-14 http://ayhanaltintas.com
3 Kurumsal Risk Yönetimi çerçevesi Bankacılıkta Risk ve Sermaye Yönetimi –Dr.M.Ayhan Altıntaş, 2018, E-KİTAP Sayfa 14-24 http://ayhanaltintas.com
4 Risk Yönetim Standartı Bankacılıkta Risk ve Sermaye Yönetimi –Dr.M.Ayhan Altıntaş, 2018, E-KİTAP Sayfa 24-29 http://ayhanaltintas.com
5 Bankalarda risk yönetiminin amacı ve risk yönetim süreci Bankacılıkta Risk ve Sermaye Yönetimi –Dr.M.Ayhan Altıntaş, 2018, E-KİTAP Sayfa 29-35 http://ayhanaltintas.com
6 Bankacılıkta riskler Bankacılıkta Risk ve Sermaye Yönetimi –Dr.M.Ayhan Altıntaş, 2018, E-KİTAP Sayfa 35-4o http://ayhanaltintas.com
7 Bankacılıkta riskler Bankacılıkta Risk ve Sermaye Yönetimi –Dr.M.Ayhan Altıntaş, 2018, E-KİTAP Sayfa 40-44 http://ayhanaltintas.com
8 Ara sınav Ara Sınav
9 Risk Yönetimi Organizasyonu Bankacılıkta Risk ve Sermaye Yönetimi –Dr.M.Ayhan Altıntaş, 2018, E-KİTAP Sayfa 40-48 http://ayhanaltintas.com
10 Risk Yönetimi Organizasyonu Bankacılıkta Risk ve Sermaye Yönetimi –Dr.M.Ayhan Altıntaş, 2018, E-KİTAP Sayfa 40-48 http://ayhanaltintas.com
11 Yasal ve ekonomik sermaye kayıpları-Beklenen ve beklenmeyen kayıp kavramları Bankacılıkta Risk ve Sermaye Yönetimi –Dr.M.Ayhan Altıntaş, 2018, E-KİTAP Sayfa 53-58 http://ayhanaltintas.com
12 Riske Dayalı Performans ve fiyatlama Bankacılıkta Risk ve Sermaye Yönetimi –Dr.M.Ayhan Altıntaş, 2018, E-KİTAP Sayfa 62-69 http://ayhanaltintas.com
13 Risk ölçümünde sayısal teknikler Bankacılıkta Risk Yönetimi -Risk Matrisi Uygulaması, Ahmet YARIZ, Nobel Akademik yayıncılık, 2012, ISBN: 6051331850. Bölüm 6.
14 Risk ölçümünde sayısal teknikler Bankacılıkta Risk ve Sermaye Yönetimi –Dr.M.Ayhan Altıntaş, 2018, E-KİTAP Sayfa 69-76 http://ayhanaltintas.com
15 Risk ölçümünde Sayısal Teknikler . Bankacılıkta Risk ve Sermaye Yönetimi –Dr.M.Ayhan Altıntaş, 2018, E-KİTAP Sayfa 76-84 http://ayhanaltintas.com
16 FİNAL Final

 

Ders Kitabı

Bankacılıkta Risk ve Sermaye Yönetimi, Dr.M.Ayhan Altıntaş,OCAK 2018 E-KİTAP

Önerilen Okumalar/Materyaller

-

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
Ödev
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
20
Final Sınavı
1
20
    Toplam
146

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ekonominin temel kavramlarını, genel işleyişini, sistemin unsurlarının birbirleriyle ilişkilerini analiz ederek ekonomik olguları açıklar.

2

Bankacılık ve Sigortacılık hizmeti veren kuruluşların ekonomik sistem içerisindeki rolünü, önemini ve fonksiyonlarını tartışır.

X
3

Bankacılık ve Sigortacılık hizmeti veren kurumların türlerini göz önünde bulundurarak, bu kurumların sunduğu hizmet ve ürünlerle ilgili ilke ve yöntemleri uygular.

4

Finansal sistemin önemli bir unsuru olan risk faktörünü tanımlar ve söz konusu riski yönetir veya fırsatlardan yararlanmak için finansal araçları kullanır.

X
5

Finansal ürünlerin pazarlaması ve satışı konusunda gerekli yetenekleri geliştirir.

6

Temel hukuk bilgisinin yanında, bankalar kanunu, sigorta kanunu ve sermaye piyasası kanunları ile kambiyo mevzuatı hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.

7

İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını değerlendirebilmek için, gelir tablosu ve bilanço başta olmak üzere, finansal tabloları analiz eder, bunun yanında şirket işlemlerinin muhasebe döngüsü içerisinde ilgili defterlere kaydını, düzeltme ve kapanış kayıtlarını gerçekleştirir.

X
8

Mesleki problemlerin çözümü için gerekli olan analitik düşünme becerisini geliştirerek, matematik ve mantık kurallarını uygular.

9

Mesleki etik, hesapverebilirlik ve sorumluluk ilkelerine dayalı kararlar alır.

10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

11

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olur ve bu beceriyi çalışma ortamında kullanır.

12

Alanı ve alandışı gelişmeleri yakından takip ederek, sosyal ve akademik yönden geniş bir bakış açısı geliştirir.

13

Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine yönlendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest