ADL 209 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ticaret Hukuku Bilgisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ADL 209
Güz
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, başlıca Türk Ticaret Kanunu’nun üç temel kitabında (ticari işletme hukuku, şirketler hukuku ve kıymetli evrak hukuku) yer alan ve ticari hayatı düzenleyen temel hukuk kurallarının irdelenmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1. Günümüzdeki ticarî faaliyetlerin gerçekleştirilmesi bakımından büyük önem arz eden ticarî işletmelere ve bunlarla bağlantılı olan kavramların inceleyebilir.
  • 2. Ticaret Hukuku alanında yazılmış olan bilimsel çalışmaları, verilmiş yargı kararlarını ve mevzuatı takip edip,inceleyebilir ve değerlendirebilir.
  • 3. Ticari işletme ve tacir kavramlarını açıklayabilir.
  • 4. Şirket kavramı ve şirket türlerini açıklayabilir.
  • 5. Kambiyo senetlerinin çeşitlerini karşılaştırabilir.
Ders Tanımı Bu ders kapsamında, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun sistematiği, ticari işletme hukukunun esasları ve temel kavramları, şirketler hukukunun temel esasları ile adi şirket ve ticaret şirketlerinin özellikleri, kıymetli evrak hukuku kapsamında ise emre, nama ve hamile yazılı kıymetli evrakın temel özellikleri ile kambiyo senetlerinin çeşitleri ele alınacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ticaret Hukukuna Giriş Fatih Bilgili, Ertan Demirkapı: Ticaret Hukuku Bilgisi, ilgili bölüm
2 Ticari İşletme, Ticari İş, Ticari Hüküm ve Ticari Yargı Fatih Bilgili, Ertan Demirkapı: Ticaret Hukuku Bilgisi, ilgili bölüm
3 Tacir ve Tacir Yardımcıları Fatih Bilgili, Ertan Demirkapı: Ticaret Hukuku Bilgisi, ilgili bölüm
4 Ticaret Sicili, Ticaret Unvanı, İşletme Adı Fatih Bilgili, Ertan Demirkapı: Ticaret Hukuku Bilgisi, ilgili bölüm
5 Haksız Rekabet, Ticari Defterler Fatih Bilgili, Ertan Demirkapı: Ticaret Hukuku Bilgisi, ilgili bölüm
6 Cari Hesap, Şirket Kavramı ve Şirketin Unsurları Fatih Bilgili, Ertan Demirkapı: Ticaret Hukuku Bilgisi, ilgili bölüm
7 Adi Şirket – Ticaret Şirketleri Hakkında Genel Hükümler Fatih Bilgili, Ertan Demirkapı: Ticaret Hukuku Bilgisi, ilgili bölüm
8 Vize sınavı Fatih Bilgili, Ertan Demirkapı: Ticaret Hukuku Bilgisi, ilgili bölüm
9 Kollektif Şirket, Adi Komandit Şirket, Anonim Şirket(I) Fatih Bilgili, Ertan Demirkapı: Ticaret Hukuku Bilgisi, ilgili bölüm
10 Anonim Şirket(II) Fatih Bilgili, Ertan Demirkapı: Ticaret Hukuku Bilgisi, ilgili bölüm
11 Anonim Şirket(III) Fatih Bilgili, Ertan Demirkapı: Ticaret Hukuku Bilgisi, ilgili bölüm
12 Limited Şirket Fatih Bilgili, Ertan Demirkapı: Ticaret Hukuku Bilgisi, ilgili bölüm
13 Kıymetli Evrak Hukuku Fatih Bilgili, Ertan Demirkapı: Ticaret Hukuku Bilgisi, ilgili bölüm
14 Kıymetli Evrak Hukuku Fatih Bilgili, Ertan Demirkapı: Ticaret Hukuku Bilgisi, ilgili bölüm
15 Genel Tekrar Fatih Bilgili, Ertan Demirkapı: Ticaret Hukuku Bilgisi, ilgili bölüm
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

BİLGİLİ Fatih, DEMİRKAPI Ertan, Ticaret Hukuku Bilgisi (*Eylül 2017 Basımı Bekleniyor)

Önerilen Okumalar/Materyaller

ARKAN, Sabih, Ticari İşletme Hukuku, 22. Baskı, Ankara, Haziran 2016; ŞENER, Oruç Hami, Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku Ders Kitabı, 3. Baskı, Ankara, Şubat 2017; BOZER, Ali, GÖLE, Celal, Kıymetli Evrak Hukuku, 6. Baskı, Ankara, Ocak 2017.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
32
Final / Sözlü Sınav
1
40
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Şirket işlemlerinin, muhasebe döngüsü içerisinde ilgili defterelere kaydını, düzeltme ve kapanış kayıtlarını ve finansal tabloları tanıyabilme. X
2 Bankaların ekonomideki fonksiyonunu ve rolünü tartışabilmek X
3 Ticari bankalar tarafından sunulan hizmetlerle iligili ilkeleri ve süreçleri uygulayabilmek X
4 Temel yatırım bilgisini, akademik finansal piyasalar çalışmaları ile birleştirebilmek X
5 Riskleri yönetebilmek ve fırsatlardan yararlanmak için türev piyasalardaki vadeli işlem enstrumanlarını kullanabilmek X
6 İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını değerlendirebilmek için, gelir tablosu ve bilanço başta olmak üzere, finansal tabloları analiz edebilmek X
7 Sigorta ilkelerini, süreçlerini ve ürünlerini tanıyabilmek X
8 Temel hukuk bilgisinin yanında, bankalar kanunu, sigorta kanunu ve sermaye piyasası kanunu hakkında bilgi sahibi olmak X
9 Finansal pazarlama ve satış yeteneklerini kazanabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest