Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Bankacılık ve Sigortacılık (Türkçe)

Bankacılık ve Sigortacılık Programı'na hoş geldiniz


Günümüzde, bireylerin ve işletmelerin iş ve sosyal yaşamlarında öngörülemeyen veya kontrol edilemeyen faktörlerden gelebilecek zararlara karşı kendilerini koruyabilecekleri, bu zararları tazmin etme konusunda yetkilerin, sorumlulukların ve yasal hakların belirli ve ulaşılabilir olduğu bir ortam, her bir kesimin arzusu ve beklentisi dahilindedir. Alandaki riskleri önlemek, bu risklerin etkilerini azaltmak için türlü önlemler alınsa da, riskten korunmanın en etkili yolu "riski devretmek", yani, sigortalamaktır.

Yaşanan değişimler ve beklentiler nedeniyle ülkemizde gerek bankacılık gerek sigortacılık sektörü hızla gelişmektedir. Bu nedenle, mesleki eğitim almış uzman ihtiyacı da hızla artmaktadır. Benzer şekilde, günümüz finans dünyasında sunulan hizmetlerin çeşitlendiği ve geçmişe göre daha geniş kitlelere ulaştığı bir gelecek bizi beklemektedir.

Bankacılık ve Sigortacılık Programı, öncelikle, sektörün ihtiyacını karşılamaya yönelik, nitelikli ve donanımlı uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Programın ana hedefi, küresel sisteme entegre olmuş, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde yetkin bir biçimde görev alabilen, mesleki bilgi ve deneyim ile donanmış uzmanları yetiştirmektir. İki yıllık eğitim sonucunda mezun olan öğrencilerimiz, "Bankacılık ve Sigortacılık Meslek Elemanı" olarak iş hayatına girmektedir. Mezunlarımız, banka şubelerinde, yatırım şirketlerinde, finans ve borsa danışmanlıklarında, işletmelerin finans ve muhasebe departmanlarında, sigorta şirketlerinde, acenteliklerde, brokerlik şirketlerinde, ekspertiz bürolarında, para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren aracı kurumlarda, leasing ve factoring firmalarında, kamu kurumlarında, mali müşavirlik bürolarında, denetim firmalarında staj ve iş imkanı bulabilecekleri gibi, kendi sigortacılık acentelerini de açabilirler.

Öğrencilerimiz iki yıllık eğitim sonrası, DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile aşağıdaki 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapılabilmektedir:

 • Aktüerya Bilimleri
 • Bankacılık ve Sigortacılık
 • Ekonometri
 • Ekonomi
 • Ekonomi ve Finans
 • Finans ve Bankacılık
 • İktisat
 • İşletme
 • Lojistik Yönetimi
 • Sermaye Piyasası
 • Sigortacılık
 • Sigortacılık ve Risk Yönetimi
 • Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
 • Uluslararası Finans
 • Uluslararası Finans ve Bankacılık
 • Uluslararası İşletme Yönetimi
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası Ticaret ve Finans
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik
 • Yönetim Bilişim Sistemleri

*Lisans bölümlerine dikey geçiş yapan öğrencilerimiz, Bankacılık ve Sigortacılık Programı'nda aldığı dersleri saydırabilme şansına da sahip olabilmektedir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.