MISL 102 | Course Introduction and Application Information

Course Name
Business Administration II
Code
Semester
Theory
(hour/week)
Application/Lab
(hour/week)
Local Credits
ECTS
MISL 102
Fall/Spring
3
0
3
5

Prerequisites
None
Course Language
Turkish
Course Type
Elective
Course Level
Short Cycle
Course Coordinator -
Course Lecturer(s)
Assistant(s) -
Course Objectives This course aims to provide students with a general view on the currents issues in business functions (production, marketing, management and finance).
Learning Outcomes The students who succeeded in this course;
  • will be able to use the most up-to-date terminology about business
  • will be able to define current issues in business
  • will be able to have social responsibility in terms of businesses
  • will be able to evaluate such topics as changing business functions
Course Description Business Administration II is a basic course that gives students the changing concepts of businesses, their functions in the developing world and the world economy. It is the continuation of Business Administration I and aims to teach the students the current changes in business functions.

 Course Category

Core Courses
Major Area Courses
Supportive Courses
Media and Management Skills Courses
Transferable Skill Courses

 

WEEKLY SUBJECTS AND RELATED PREPARATION STUDIES

Week Subjects Related Preparation
1 Introduction to the course
2 Current issues in production: Industry 4.0 Aksoy, S. (2017). Değişen teknolojiler ve endüstri 4.0: Endüstri 4.0’ı anlamaya dair bir giriş. SAV Katkı, 4, 34–44. Bulut, E. & Akçacı, T. (2017). Endüstri 4.0 ve inovasyon göstergeleri kapsamında Türkiye analizi. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 7, 50–72.
3 Current issues in production: Robots Fırat, O. Z. & Fırat, S. Ü. (2017). Endüstri 4.0 yolculuğunda trendler ve robotlar. Istanbul University Journal of the School of Business, 46(2), 211–223.
4 Current issues in marketing: Data science and marketing analytics Gökalp, M. O., Kayabay, K., Çoban, S., Yandık, Y. B. & Eren, P. E. (2018). Büyük veri çağında işletmelerde veri bilimi. 5th International Management Information Systems Conference, 94–97. Demirtaş, B. & Argan, M. (2015). Büyük veri ve pazarlamadaki dönüşüm: Kuramsal bir yaklaşım. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 15, 1–21.
5 Current issues in marketing: Sharing economy Kiracı, H. & Kayabaşı, A. (2017). Yeni nesil bir ekonomik sistemin ülkemizdeki potansiyeli: Paylaşım ekonomisindeki iş modeli örneklerinin irdelenmesi. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi, 4(2), 75–90. Kacar, A. İ. & Yakın, V. (2018). Paylaşım ekonomisi ve değer yaratmak: Kanvas iş modeli örneği. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 53(3), 724–739.
6 Current issues in management: Human and artificial intelligence technologies Köroğlu, Y. (2017). Yapay zekanın teorik ve pratik sınırları. 6. Evrim, Bilim, ve Eğitim Sempozyumu.
7 Current issues in management: Generation differences in management and new generations Aydın, I. (2017). Yönetimde kuşak farklılıkları, birlikte çalışma ve kuşakların yönetimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 221, 69–94. Kaplan, B. (2013). C kuşağı tüketici davranışları ve C kuşağına yönelik pazarlama stratejileri. 18. Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiri Kitabı.
8 Current issues in management: Sustainable businesses and social entrepreneurship Çetindamar, D., Tutal, E., Titiz, S. & Taluk, Ş. (2010). Sosyal dönüşümün ajansları: Sosyal girişimciler. Uluslararası Sosyal Girişimciler Konferansı. Betil, İ. (2007). Ekonomik ve sosyal alanda girişimcilik. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 2(2), 21–24.Kuşat, N. (2012). Sürdürülebilir işletmeler için kurumsal sürdürülebilirlik ve içsel unsurlar. AKÜ İİBF Dergisi, 12(2), 227–242. Sarıkaya, M. & Kara, Z. (2007). Sürdürülebilir kalkınmada işletmenin rolü: Kurumsal vatandaşlık. Yönetim ve Ekonomi, 14(2), 221–233.
9 Midterm
10 Current issues in finance: Blockchain Turan, Z. (2018). Kripto paralar, bitcoin, blockchain, petro gold, dijital para ve kullanım alanları. Academic Review of Economics and Administrative Sciences, 11(3), 1–5. Avunduk, H. & Aşan, H. (2018). Blok zinciri teknolojisi ve işletme uygulamaları: Genel bir değerlendirme. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33(1), 369–384.
11 Current issues in finance: Trade wars Ünay, S. & Dilek, Ş. (2018). Yeni korumacılık ve ticaret savaşları. Analiz, 228, 7–25. Yılmaz, M. & Divani, E. (2018). Ticaret savaşları, ekonomik milliyetçilik, yeni merkantilizm ve Dünya Ticaret Örgütünün işlevsizliği. İKÇÜ İİBF Dergisi, 1(1), 10–24.
12 Current issues in finance: Halal businesses Torlak, Ö. (2012). İslam ülkeleri arasında helal ürün pazarlama potansiyeli, problemleri ve çözüm önerileri. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları, 4(2), 1–9. Küçükkurt, A. (2018). Helal olsun!.. Para, 51, 10–18.
13 Case studies
14 Case studies
15 Review of the course -
16 Final

 

Course Notes/Textbooks

Şeşen, H. & Gürbüz, S. (2016). Yönetimde güncel yaklaşımlar. İstanbul: Beta. ISBN 6053336464

Suggested Readings/Materials

Aksoy, S. (2017). Değişen teknolojiler ve endüstri 4.0: Endüstri 4.0’ı anlamaya dair bir giriş. SAV Katkı, 4, 34–44. 

Avunduk, H. & Aşan, H. (2018). Blok zinciri teknolojisi ve işletme uygulamaları: Genel bir değerlendirme. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33(1), 369–384.

Aydın, I. (2017). Yönetimde kuşak farklılıkları, birlikte çalışma ve kuşakların yönetimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 221, 69–94.

Betil, İ. (2007). Ekonomik ve sosyal alanda girişimcilik. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 2(2), 21–24.

Bulut, E. & Akçacı, T. (2017). Endüstri 4.0 ve inovasyon göstergeleri kapsamında Türkiye analizi. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 7, 50–72.

Çetindamar, D., Tutal, E., Titiz, S. & Taluk, Ş. (2010). Sosyal dönüşümün ajansları: Sosyal girişimciler. Uluslararası Sosyal Girişimciler Konferansı.

Demirtaş, B. & Argan, M. (2015). Büyük veri ve pazarlamadaki dönüşüm: Kuramsal bir yaklaşım. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 15, 1–21.

Fırat, O. Z. & Fırat, S. Ü. (2017). Endüstri 4.0 yolculuğunda trendler ve robotlar. Istanbul University Journal of the School of Business, 46(2), 211–223.

Gökalp, M. O., Kayabay, K., Çoban, S., Yandık, Y. B. & Eren, P. E. (2018). Büyük veri çağında işletmelerde veri bilimi. 5th International Management Information Systems Conference, 94–97. 

Kacar, A. İ. & Yakın, V. (2018). Paylaşım ekonomisi ve değer yaratmak: Kanvas iş modeli örneği. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 53(3), 724–739.

Kaplan, B. (2013). C kuşağı tüketici davranışları ve C kuşağına yönelik pazarlama stratejileri. 18. Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiri Kitabı.

Kiracı, H. & Kayabaşı, A. (2017). Yeni nesil bir ekonomik sistemin ülkemizdeki potansiyeli: Paylaşım ekonomisindeki iş modeli örneklerinin irdelenmesi. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi, 4(2), 75–90.

Köroğlu, Y. (2017). Yapay zekanın teorik ve pratik sınırları. 6. Evrim, Bilim, ve Eğitim Sempozyumu.

Kuşat, N. (2012). Sürdürülebilir işletmeler için kurumsal sürdürülebilirlik ve içsel unsurlar. AKÜ İİBF Dergisi, 12(2), 227–242.

Küçükkurt, A. (2018). Helal olsun!.. Para, 51, 10–18.

Sarıkaya, M. & Kara, Z. (2007). Sürdürülebilir kalkınmada işletmenin rolü: Kurumsal vatandaşlık. Yönetim ve Ekonomi, 14(2), 221–233.

Torlak, Ö. (2012). İslam ülkeleri arasında helal ürün pazarlama potansiyeli, problemleri ve çözüm önerileri. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları, 4(2), 1–9. 

Turan, Z. (2018). Kripto paralar, bitcoin, blockchain, petro gold, dijital para ve kullanım alanları. Academic Review of Economics and Administrative Sciences, 11(3), 1–5. 

Ünay, S. & Dilek, Ş. (2018). Yeni korumacılık ve ticaret savaşları. Analiz, 228, 7–25. 

Yılmaz, M. & Divani, E. (2018). Ticaret savaşları, ekonomik milliyetçilik, yeni merkantilizm ve Dünya Ticaret Örgütünün işlevsizliği. İKÇÜ İİBF Dergisi, 1(1), 10–24.

 

EVALUATION SYSTEM

Semester Activities Number Weigthing
Participation
1
20
Laboratory / Application
Field Work
Quizzes / Studio Critiques
Homework / Assignments
Presentation / Jury
Project
Seminar / Workshop
Oral Exams
Midterm
1
40
Final Exam
1
40
Total

Weighting of Semester Activities on the Final Grade
2
60
Weighting of End-of-Semester Activities on the Final Grade
1
40
Total

ECTS / WORKLOAD TABLE

Semester Activities Number Duration (Hours) Workload
Theoretical Course Hours
(Including exam week: 16 x total hours)
16
3
48
Laboratory / Application Hours
(Including exam week: 16 x total hours)
16
Study Hours Out of Class
16
3
Field Work
Quizzes / Studio Critiques
Homework / Assignments
Presentation / Jury
10
Project
Seminar / Workshop
Oral Exam
Midterms
1
10
Final Exam
1
10
    Total
116

 

COURSE LEARNING OUTCOMES AND PROGRAM QUALIFICATIONS RELATIONSHIP

#
Program Competencies/Outcomes
* Contribution Level
1
2
3
4
5
1

To be able to explain the economic situations by analyzing the concepts of the economic, the general functioning of the system and the relationship between the elements of the system and the economic phenomena

2

To be able to discuss the role, importance and functions of the institutions providing banking and insurance services in the economic system

3

To be able to apply the principles and methods related to the services and products offered by banking and insurance companies considering the types of these companies

4

To be able to define the risk factor which is an important element of the financial system and  to use the financial instruments to manage the risk and benefit form the opportunities

5

To be able to develop the skills necessary for marketing and sales of financial products

6

To have the general knowledge about laws and specific legislation about bank, insurance, capital markets and foreign exchange

7

To be able to analyze financial statements like balance sheet and income statement and to be able to register, correct and close the financial transactions in the related accounting records within the accounting cycle

8

To be able to develop the analytical thinking skills required for the solution of professional problems and applies the rules of mathematics and logic

9

To be able to make decisions based on the principles of professional ethics, accountability and responsibility

X
10

To be able to use the english at the general level of European Language Portfolio A2 to communicate effectively with his / her colleagues and to follow up necessary professional sources in his/her field

11

To have the ability to work effectively in individual and multi-disciplinary teams and to use them in their work environment

X
12

To have a broad perspective on social and academic aspects by closely following the developments in various different subjects in or out of the scope of his/her profession

13

To be able to direct his/her education to a further level of education

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest