MUH 100 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Genel Muhasebe I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MUH 100
Güz
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencinin muhasebe kayıtlarını gerçekleştirmesi ve dönem sonu işletme bilançosunu oluşturması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Muhasebenin temel kavramlarını açıklayabilir ve muhasebe işlemleri ile ilişkilendirebilecek
  • Hesap planını oluşturabilecek
  • Varlık hesaplarını kaydedebilecek
  • Büyük defter ve mizan düzenleyebilecek
  • Bilanço düzenleyebilecektir.
Tanımı Öğrenci, muhasebenin temel kavramlarını açıklayabilecek, muhasebe usul ve esaslarını uygulayarak gerekli muhasebe kayıtlarını gerçekleştirecek, muhasebe defterlerini oluşturacak ve dönem sonu bilançosunu düzenleyebilecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Muhasebenin tanımı, fonksiyonları, muhasebe bilgisinin kullanıcıları, muhasebenin kapsamı ve muhasebenin temel kavramları Uygulama,teori
2 Bilançonun tanımı, Bilanço temel eşitliği, mali işlemlerin bilançoya etkisi Uygulama,teori
3 Hesap kavramı, muhasebe hesaplarının işleyiş, kuralları, muhasebe işlemlerinin sırası Uygulama,teori
4 İşe başlama bilançosu, bilgi ve belgelerin derlenmesi, yevmiye defterine kayıt, defterikebire kayıt Uygulama,teori
5 Aylık mizanlar, genel geçici mizan, envanter kavramı, kesin mizan, dönem sonu bilanço ve gelir tablosu Uygulama,teori
6 Örnek Uygulamalar Uygulama,teori
7 Örnek Uygulamalar Uygulama,teori
8 ARA SINAV ARA SINAV
9 Hazır değerler Uygulama,teori
10 Hazır değerler Uygulama,teori
11 Diğer alacaklar, Stoklar Uygulama,teori
12 Stoklar Uygulama,teori,ödev
13 Gelecek Aylara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları, Diğer Dönen Varlıklar Uygulama,teori
14 Duran varlıkları kaydetmek Uygulama,teori
15 Örnek Uygulamalar Uygulama,teori
16 FİNAL FİNAL

 

Dersin Kitabı Genel Muhasebe, Prof. Dr. Orhan SEVİLENGÜL, Genel Muhasebe, A. Tugay YÜCEL, SMMM Yeterlik Sınavları İçin Muhasebe, Doç. Dr. Volkan DEMİR, Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan BAHADIR.
Diğer Kaynaklar www.kgk.gov.tr ve Ders notları.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
137

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Şirket işlemlerinin, muhasebe döngüsü içerisinde ilgili defterelere kaydını, düzeltme ve kapanış kayıtlarını ve finansal tabloları tanıyabilme. X
2 Bankaların ekonomideki fonksiyonunu ve rolünü tartışabilmek X
3 Ticari bankalar tarafından sunulan hizmetlerle iligili ilkeleri ve süreçleri uygulayabilmek X
4 Temel yatırım bilgisini, akademik finansal piyasalar çalışmaları ile birleştirebilmek X
5 Riskleri yönetebilmek ve fırsatlardan yararlanmak için türev piyasalardaki vadeli işlem enstrumanlarını kullanabilmek X
6 İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını değerlendirebilmek için, gelir tablosu ve bilanço başta olmak üzere, finansal tabloları analiz edebilmek X
7 Sigorta ilkelerini, süreçlerini ve ürünlerini tanıyabilmek X
8 Temel hukuk bilgisinin yanında, bankalar kanunu, sigorta kanunu ve sermaye piyasası kanunu hakkında bilgi sahibi olmak X
9 Finansal pazarlama ve satış yeteneklerini kazanabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest