MISL 102 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İşletme II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MISL 102
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders, küreselleşen yeni dünya düzeninde işletmelerde değişen liderlik, sosyal sorumluluk, örgütsel iletişim konularında öğrencilere genel bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca değişen dünya düzeni ile birlikte işletmelerdeki fonksiyonlarda değişmektedir. Bu ders ile yeni gelişen işletme fonksiyonlarını yeni trendler ışığında öğrencilerin en güncel bilgileri alarak ayak uydurmalarının sağlanması hedeflenmektedir
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İşletmeler ile ilgili en güncel terminolojileri kullanabilecek
  • Küresel işletmelerde örgütsel iletişim konusunu tanımlayabilecek
  • İşletmeler açısından sosyal sorumluluk bilincine sahip olabilecek
  • Globalleşen dünya ile birlikte değişen satış fonksiyonu, pazarlama fonksiyonu, Müşteri ilişkileri yönetimi, Sosyal Medya gibi konuları değerlendirebilecektir.
Tanımı "İşletme 2" dersi, işletmelerin değişen kavramlarını, fonksiyonlarını gelişen dünya düzeni ve dünya ekonomisi çerçevesinde öğrenciye veren temel bir ders niteliğindedir. İşletme 1 dersinin devamı niteliğinde olup, İşletme fonksiyonlarındaki güncel değişmeleri öğrencilere öğretmeyi amaçlamaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanımı Teorik Anlatım
2 Tüketici davranışları Teorik Anlatım
3 Örgütsel vatandaşlık davranışı Teorik Anlatım
4 İnsan kaynakları yönetimi Teorik Anlatım
5 Üretim ve üretim yönetimi Öğrenci Sunumu ve Teorik Anlatım
6 Tedarik zinciri Öğrenci Sunumu ve Teorik Anlatım
7 Lojistik yönetimi Öğrenci Sunumu ve Teorik Anlatım
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Muhasebe Öğrenci Sunumu ve Teorik Anlatım
10 Finans Öğrenci Sunumu ve Teorik Anlatım
11 Araştırma-Geliştirme Teorik Anlatım
12 Karar destek sistemleri Teorik Anlatım
13 Örgütsel iletişim Teorik Anlatım
14 Sunum Sunum
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi Teorik Anlatım
16 FİNAL Final

 

Dersin Kitabı

Prof.Dr. M.Şerif Şimşek, Prof.Dr.Adnan Çelik, Genel İşletme, Eğitim Akademi, 2008, Prof.Dr.İsmet MUCUK, Modern İşletmecilik, Türkmen Kitabevi, 2008, İstanbul.

Bovee C.L., Thill, J. V., Business in Action, New Jersey: Prentice Hall (İlgili Bölümler),Prof. Dr. M. Şerif Şimşek, Prof. Dr. Adnan Çelik

Diğer Kaynaklar Türk Ticaret Kanunu, İnternet Kaynakları, White paperlar, Öğretim üyelerinin yapmış olduğu sunumlar ve çalışmalar, Diğer kullanılan kaynaklar ders sunumlarının sonunda öğrencilere kaynak olarak açıklanacaktır.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
126

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Şirket işlemlerinin, muhasebe döngüsü içerisinde ilgili defterelere kaydını, düzeltme ve kapanış kayıtlarını ve finansal tabloları tanıyabilme.
2 Bankaların ekonomideki fonksiyonunu ve rolünü tartışabilmek
3 Ticari bankalar tarafından sunulan hizmetlerle iligili ilkeleri ve süreçleri uygulayabilmek
4 Temel yatırım bilgisini, akademik finansal piyasalar çalışmaları ile birleştirebilmek
5 Riskleri yönetebilmek ve fırsatlardan yararlanmak için türev piyasalardaki vadeli işlem enstrumanlarını kullanabilmek
6 İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını değerlendirebilmek için, gelir tablosu ve bilanço başta olmak üzere, finansal tabloları analiz edebilmek
7 Sigorta ilkelerini, süreçlerini ve ürünlerini tanıyabilmek
8 Temel hukuk bilgisinin yanında, bankalar kanunu, sigorta kanunu ve sermaye piyasası kanunu hakkında bilgi sahibi olmak
9 Finansal pazarlama ve satış yeteneklerini kazanabilmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest