BNK 205 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sermaye Piyasaları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BNK 205
Güz
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Para ve Sermaye Yönetimi Programından mezun olacak öğrencinin ülkemizdeki sermaye piyasası hareketleri doğrultusunda Hisse Senetleri Piyasası hakkındaki mevzuatları ayrıca kuruluş ve çalışma esasları hakkındaki yönetmelik ışığında IMKB’nin işleyiş esasları hakkında bilgi kazanmasını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Halka arz aracılığıyla sermaye artırımı yapan şirketlerin günlük haberlerini takip etme yoluyla yeni bilgiler kazanabilir
  • Hisse senedi endeklerini, IMKB üyelerini ve günlük işlemlerde finansal tabloları benimseyebilir
  • Finansal ürünler ve piyasalar hakkında bilgilenebilir
  • Hisse senedi işlemleri, teknik analizi hakkında bilgi sahibi olabilir
  • Hisse senedi işlemleri, temel analizi hakkında bilgi sahibi olabilir
Tanımı Ülkemizin sermaye piyasalarının gelişmesinde önemli rolü olan ve ekonomimize katma değer katmak sureti ile büyümeye pozitif yönde katkısı olan İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının, güniçi ve günsonu hareketleri, işlemleri, dünya borsaları arasındaki yeri ve önemi ders kapsamında işlenmektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Piyasa Kavramları, Çeşitleri, Özellikleri Dönem boyunca teori ve uygulamalardan oluşmaktadır.
2 Sermaye Piyasası ve Borsaların Tarihleri, İşleyişleri, Özellikleri Dönem boyunca teori ve uygulamalardan oluşmaktadır.
3 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Dönem boyunca teori ve uygulamalardan oluşmaktadır.
4 Aracı Kuruluşlar Dönem boyunca teori ve uygulamalardan oluşmaktadır.
5 Yatırım Ortaklıkları ve Yatırım Fonları Dönem boyunca teori ve uygulamalardan oluşmaktadır.
6 Sermaye Piyasası Araçları Dönem boyunca teori ve uygulamalardan oluşmaktadır.
7 Ara Sınav
8 Kotasyon ve Borsada İşlem Görme Dönem boyunca teori ve uygulamalardan oluşmaktadır.
9 Hisse Senetleri Piyasası Dönem boyunca teori ve uygulamalardan oluşmaktadır.
10 Sermaye Arttırımları ve Temettü Ödemeleri Dönem boyunca teori ve uygulamalardan oluşmaktadır.
11 Endeksler Dönem boyunca teori ve uygulamalardan oluşmaktadır.
12 Takasbank Borsa Para Piyasası Dönem boyunca teori ve uygulamalardan oluşmaktadır.
13 Takasbank Borsa Para Piyasası Dönem boyunca teori ve uygulamalardan oluşmaktadır.
14 Menkul Kıymetlere Yatırım Dönem boyunca teori ve uygulamalardan oluşmaktadır.
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi Dönem boyunca teori ve uygulamalardan oluşmaktadır.
16 Fİnal

 

Dersin Kitabı Sermaye Piyasası ve Borsa Temel Bilgiler Kılavuzu (20. Basım - Nisan 2008) 978 975-6450-22-2
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
4
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
25
Final / Sözlü Sınav
1
35
    Toplam
144

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Şirket işlemlerinin, muhasebe döngüsü içerisinde ilgili defterelere kaydını, düzeltme ve kapanış kayıtlarını ve finansal tabloları tanıyabilme. X
2 Bankaların ekonomideki fonksiyonunu ve rolünü tartışabilmek X
3 Ticari bankalar tarafından sunulan hizmetlerle iligili ilkeleri ve süreçleri uygulayabilmek X
4 Temel yatırım bilgisini, akademik finansal piyasalar çalışmaları ile birleştirebilmek X
5 Riskleri yönetebilmek ve fırsatlardan yararlanmak için türev piyasalardaki vadeli işlem enstrumanlarını kullanabilmek X
6 İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını değerlendirebilmek için, gelir tablosu ve bilanço başta olmak üzere, finansal tabloları analiz edebilmek X
7 Sigorta ilkelerini, süreçlerini ve ürünlerini tanıyabilmek X
8 Temel hukuk bilgisinin yanında, bankalar kanunu, sigorta kanunu ve sermaye piyasası kanunu hakkında bilgi sahibi olmak X
9 Finansal pazarlama ve satış yeteneklerini kazanabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest