BNK 204 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sigortacılık İşlemleri II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BNK 204
Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencinin, sorumluluk sigortalarına dair bilgi ve uygulamalar hakkında bilgilenmesi hedeflenmiştir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sigorta işlemlerine kaynak teşkil eden kanun ve mevzuat hakkında bilgi sahibi olabilecektir
  • Sektördeki kurumlar ve işlevleri hakkında bilgi sahibi olabilecektir
  • Sigorta branşlarına dair ön bilgileri pekiştirebilecektir
  • Sigortada sorumluluk kavramının önemini kavrayabilecektir
  • Sigortada hasar işlemlerini öğrenebilecektir
Tanımı Ders, sorumluluk sigortalarının yaygın branşlarına dair teorik ve pratik bilgi sahibi olunması amacıyla, ilgili sigorta branşları ile ilgili genel şartların tanınması, öğrenilmesi, teklif formu hazırlanması, ödev sunumları ile bu bilgilerin sınıfa aktarılması, örnek sigorta poliçeleri edinilmesi gibi faaliyetleri içermektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sorumluluk Sigortaları Hakkında Genel Bilgiler Ders Notları
2 Üçüncü Şahıs Genel Sorumluluk Sigortaları, İşveren Mali Sorumluluk Sigortası tsb.org.tr / Genel Şatlar
3 Trafik Sigortası/ Yeşil Kart Sigortası tsb.org.tr / Genel Şatlar
4 Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Özel Güvenlik Zorunlu Sorumluluk Sigortaları tsb.org.tr / Genel Şatlar
5 Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortaları/ Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortaları tsb.org.tr / Genel Şatlar
6 Mesleki Sorumluluk Sigortası tsb.org.tr / Genel Şatlar
7 Ara Sınav Ara Sınav
8 İşletme ve Ürün Sorumluluğu Sigortaları tsb.org.tr / Genel Şatlar
9 Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası tsb.org.tr / Genel Şatlar
10 Ödevler ve sınıf içi çalışma tsb.org.tr / Genel Şatlar
11 Ödevler ve sınıf içi çalışma tsb.org.tr / Genel Şatlar
12 Sektördeki Kuruluşlar tsb.org.tr / Genel Şatlar
13 Özel Sigorta Hukuku resmigazete.gov.tr / segem.org.tr
14 Ödevler ve sınıf içi çalışma tsb.org.tr / Genel Şatlar
15 Ödevler ve sınıf içi çalışma tsb.org.tr / Genel Şatlar
16 FİNAL FİNAL

 

Dersin Kitabı

Hayat Dışı Sigortalar-Anadolu Üniversitesi Yayını ve İlgili Genel Şartlar

Diğer Kaynaklar www.tsb.org.tr, www.tsev.org.tr, www.segem.org.tr, www.hazine.gov.tr

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
12
    Toplam
144

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Şirket işlemlerinin, muhasebe döngüsü içerisinde ilgili defterelere kaydını, düzeltme ve kapanış kayıtlarını ve finansal tabloları tanıyabilme. X
2 Bankaların ekonomideki fonksiyonunu ve rolünü tartışabilmek X
3 Ticari bankalar tarafından sunulan hizmetlerle iligili ilkeleri ve süreçleri uygulayabilmek X
4 Temel yatırım bilgisini, akademik finansal piyasalar çalışmaları ile birleştirebilmek X
5 Riskleri yönetebilmek ve fırsatlardan yararlanmak için türev piyasalardaki vadeli işlem enstrumanlarını kullanabilmek X
6 İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını değerlendirebilmek için, gelir tablosu ve bilanço başta olmak üzere, finansal tabloları analiz edebilmek X
7 Sigorta ilkelerini, süreçlerini ve ürünlerini tanıyabilmek X
8 Temel hukuk bilgisinin yanında, bankalar kanunu, sigorta kanunu ve sermaye piyasası kanunu hakkında bilgi sahibi olmak X
9 Finansal pazarlama ve satış yeteneklerini kazanabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest