BNK 203 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sigortacılık İşlemleri I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BNK 203
Güz
2
0
2
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilere sigorta işlemlerinin kaynaklarının, sigorta sektörünün özelliklerinin, sektör kurumlarının işlevlerinin ve birbirleriyle bağlantılarının, sigorta şirketlerinin yapılarının, sigortada mal ve sorumluluk kavramının, sigortada hasar kavramı ile uygulama ve işlemlerinin, Sigorta İşlemleri –II dersine temel teşkil etmek üzere sigorta branşlarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sigorta işlemlerine kaynak teşkil eden kanun ve mevzuatı tanıyabilir.
  • Sigortada sorumluluk kavramının önemini ifade edebilir.
  • Sigortada hasar işlemlerini değerlendirebilir.
  • Sektördeki kurumların ve işlevlerini ifade edebilir.
  • Sigorta branşlarına dair ön bilgileri pekiştirebilir.
Tanımı Bu derste, temel sigortacılık bilgilerinin hatırlatılmasından sonra, sigorta hukuku ve ilgili yönetmelikler, sektörün yapısı, sektördeki kurumların işlevleri, sigorta şirketlerinin yapılanması, mal ve sorumluluk kavramı, mal sigortası türleri işlenecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel Sigortacılık Bilgileri Teori
2 Temel sigortacılık Bilgileri Teori
3 Sigorta Hukuku Teori
4 Yönetmelikler Teori
5 Sektördeki kurumlar ve işlevleri Teori
6 Sektördeki kurumlar ve işlevleri Teori
7 Mal ve Sorumluluk Kavramı Teori
8 Poliçe İşlemleri Teori
9 ARA SINAV Ara Sınav
10 Ödev Sunumları (Yangın-Kaza) Sunum
11 Ödev Sunumları (Nakliyat-İnşaat) Sunum
12 Ödev Sunumları (Hayat-Sağlık-Kaza) Sunum
13 Ödev Sunumları (E. Cihaz-Montaj-M. Kırılması) Sunum
14 Ödev Sunumları (Tarım) Sunum
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı Temel Sigortacılık-Murat Özbolat, 5684 sayılı Sigorta Kanunu, Sigorta Acenteleri Yönetmeliği, Sigorta Eksperleri Yönetmeliği
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
35
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
108

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Şirket işlemlerinin, muhasebe döngüsü içerisinde ilgili defterelere kaydını, düzeltme ve kapanış kayıtlarını ve finansal tabloları tanıyabilme. X
2 Bankaların ekonomideki fonksiyonunu ve rolünü tartışabilmek X
3 Ticari bankalar tarafından sunulan hizmetlerle iligili ilkeleri ve süreçleri uygulayabilmek X
4 Temel yatırım bilgisini, akademik finansal piyasalar çalışmaları ile birleştirebilmek X
5 Riskleri yönetebilmek ve fırsatlardan yararlanmak için türev piyasalardaki vadeli işlem enstrumanlarını kullanabilmek X
6 İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını değerlendirebilmek için, gelir tablosu ve bilanço başta olmak üzere, finansal tabloları analiz edebilmek X
7 Sigorta ilkelerini, süreçlerini ve ürünlerini tanıyabilmek X
8 Temel hukuk bilgisinin yanında, bankalar kanunu, sigorta kanunu ve sermaye piyasası kanunu hakkında bilgi sahibi olmak X
9 Finansal pazarlama ve satış yeteneklerini kazanabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest