BNK 101 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sigortacılığa Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BNK 101
Güz
2
0
2
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin risk yönetimi ve sigortacılık hakkında temel bilgileri edinmesi ve sigorta ile ilgili kavramlarla ilgili bilgilenmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sigortanın tanımı ve unsurlarını ifade edebilir.
  • Sigortanın ekonomik ve sosyal hayatta önemini ve katkılarını değerlendirebilir.
  • Sigorta belgelerini tanıyabilir.
  • Sigorta türlerini ayırtedebilir.
  • Sistemde bulunan kurumları tanıyabilir.
Tanımı Derste işlenecek konular arasında sigortanın tarihçesi, Türkiye’de ve Dünyada sigorta uygulamaları, sigortanın önemi, sosyal sigorta uygulamaları ile özel sigorta ilişkisi, temel sigortacılık tanımları, bilgileri, belgeleri, sigortacılıkta yönetim ve üretim organizasyonları, sektördeki ulusal ve uluslararası kurumlar ve reasürans gibi konular bulunmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Risk ve Sigorta Teori
2 Risk Yönetimi ve Sigorta Teori
3 Özel Sigorta Uygulamalarının Dünyada ve Türkiye'deki Tarihçesi Teori
4 Sigortanın Normları Teori
5 Temel sigortacılık bilgileri Teori, ödev
6 Temel sigortacılık bilgileri Teori
7 Temel sigortacılık bilgileri Teori
8 Sigorta Türleri Teori, ödev
9 Ara Sınav Ara Sınav
10 Sigorta belgeleri Teori
11 Yönetim organizasyonu Teori
12 Üretim kaynakları,aracılar Teori
13 Sistemde bulunan kurumlar Teori
14 Reasürans Teori
15 Reasürans Teori
16 Final Final Sınavı

 

Dersin Kitabı Temel Sigortacılık Bilgiler-Cahit NOMER
Diğer Kaynaklar Sigortacılık-Prof.Dr.Enver Alper Güvel, Av. Afitap Öndas Güvel,Temel Sigortacılık Bilgileri-Murat Özbolat, Sektörden edinilen profosyonel tecrübe ile hazırlanan ders notları, Sektörden edinilen güncel belgeler-formlar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
130

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Şirket işlemlerinin, muhasebe döngüsü içerisinde ilgili defterelere kaydını, düzeltme ve kapanış kayıtlarını ve finansal tabloları tanıyabilme. X
2 Bankaların ekonomideki fonksiyonunu ve rolünü tartışabilmek X
3 Ticari bankalar tarafından sunulan hizmetlerle iligili ilkeleri ve süreçleri uygulayabilmek X
4 Temel yatırım bilgisini, akademik finansal piyasalar çalışmaları ile birleştirebilmek X
5 Riskleri yönetebilmek ve fırsatlardan yararlanmak için türev piyasalardaki vadeli işlem enstrumanlarını kullanabilmek X
6 İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını değerlendirebilmek için, gelir tablosu ve bilanço başta olmak üzere, finansal tabloları analiz edebilmek X
7 Sigorta ilkelerini, süreçlerini ve ürünlerini tanıyabilmek X
8 Temel hukuk bilgisinin yanında, bankalar kanunu, sigorta kanunu ve sermaye piyasası kanunu hakkında bilgi sahibi olmak X
9 Finansal pazarlama ve satış yeteneklerini kazanabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest